Bankalar Kanunu Nedir Amaçları Nelerdir?

Tüm dünyada yüzyıllardır süre gelen ve toplum yaşamını düzenlemek adına hazırlanmış kanunlar bulunmaktadır. Bu kanunlar ilk zamanlarda örf ve adetler şeklinde kendini gösteren yazısız kurallar olarak basit toplum kurallarını şekillendirmiştir.

Bu kanunları dini kurallar, 12 Levha kanunları, hammurabi kuralları takip etmişse de gelişen modernleşen toplum ile birlikte yazılı kurallar oluşturularak geliştirilmiştir. Toplumu düzenlemek için oluşturulan bu kanunların yerini daha sonra anayasalar almıştır. Ülkelerin her birinin anayasaları ve bu anayasalara bağlı kanun ve kuralları bulunmaktadır.

Bankalar Kanunu Nedir?
Türkiye Cumhuriyeti anayasası kapsamında yer alan kanunların alt kuralları ve her kurumun kendisine ait yönetmelikleri bulunmaktadır. Yönetmelikleri ve kurallar yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarına ait bir düzenleme değildir. Her hizmet veren kuruluşun yönetmeliği bulunur. Bankaların da kendi içlerinde yönetmelikleri ve bankacılık kanunu denilen bir kanun çerçevesinde düzenlenen ve uyulması gereken kuralları yer almaktadır. Burada ki kanunun oluşturulma nedeni, bankaların kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesini engellemek ve hem toplumun hem de ülkenin çıkarlarını gözetmeye çalışmaktır. Bankaların ülkemizde işleyişi ve faaliyet sürdürebilmesi için bu çerçeve de yetkilerin düzenlendiği yasalar bütününe Bankalar Kanunu adı verilmektedir.

Bankaların kendilerine ait olan mevzuatları bankalar kanunu çerçevesinde, yasalar dikkate alınarak ve Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu ( BDDK ) tarafında tasarlanan kurallar bütününce hizmet vermek ve hareket etmek, bankacılık işlemlerini hayata geçirmek zorundadır. Bu mevzuatın temelini Bankacılık Kanunları oluşturmaktadır. Türkiye’de oluşturulacak bir kanun nasıl ki Anayasaya aykırı olamaz ise, bankaların mevzuatları da asla Bankacılık Kanunlarına aykırı olamaz. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu ( BDDK ) banka mevzuatı, Bankacılık Kanunu ile beraberinde kararnamelerin düzenlenmesi işe oluşturulur. 01/01/2005 itibari ile Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu ( BDDK ) oluşturulmuştur.

Bankacılık Kanunu’nun Amaçları Nelerdir?
Bankacılık kanunu Anayasa gibi düşünülebilir. Bir anayasa bir ülkenin işleyişini, vatandaşlık haklarını, ülkenin bütünlüğünü korumak ve düzenlemek için oluşturulmuştur. Bu kurallar çerçevesinde ülke bütünlüğü ve refahı amaçlanır. Bu kurallar ülkenin siyasi yapısı ile bağdaşır ve ona göre bir toplum düzeni şekillendirilir. Bankacılık Kanunu da bankalar içinde yapılacak işlemler, düzen ve kurallar bütünüdür. Bankacılık kanunun amaçlarına değinilecek olur ise finans piyasalarında güven ve istikrarın sağlanması ve korunması amaçlanmaktadır. Bankaların haksız rekabetleri, müşterilerin hakları, bankaların finans sektöründen zarar görmemesi ve zarar vermemesi adı altında düzenlemeleri içerir. Kredi sisteminin istikrarlı ve etkili çalışmasını ve korunmasını amaçlar. Kredi sistemi ülkemizde ve dünyada oldukça aktif işleyen ve yanlış uygulanması halinde oldukça büyük riskler barındıran bir sistem olduğu için bu konuda düzenlemelere yer verilir.

Kredi sisteminden örnek vermek gerekir ise Morgatage sisteminde yaşanan bozulmalar ile dünya ekonomisi büyük zarar görmüştü ve bankacılık sisteminde değişime gidilmişti. Bankacılık Kanunları ile de bu kredili sistemde ki istikrar hedeflenir. Diğer bir hedeflenen amaç ise, tasarruf sahibi olan kişilerin haklarının ve çıkarlarının gözetilmesidir. Bankalar sadece para satışı yapmamaktadır. Aynı zamanda yatırım yapmak isteyen müşterilerin işlemlerini de gözetmektedir.

Bankacılık Yasası ve Banka Mevzuatı Neleri Kapsar?
Türkiye’de hizmet veren mevduat bankalarının, katılım bankalarının, kalkınma bankasının ve yatırım bankasının hizmetlerini kapsamaktadır. Yurt dışında kurulmuş olan fakat özellik bakımında bu kapsama giren kuruluşlar Türkiye içinde yer alan bütün şubeleri finans holding şirketlerini kapsamaktadır.

Bankacılık Yasası Hangi Kurumları Kapsar?
Bankacılık Kanunları aynı zamanda çeşitli kurumların hizmetlerini kapsamaktadır. Bu kurumlar Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu olarak 4 kurumu kapsamaktadır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz