Bileşik Faiz Oranı Nedir? Hesaplaması Formülü İle Nasıl Hesaplanır?

Birleşik faiz oranları faizin ana paranın üstünde eklenmiş şekilde faiz getirildiği durumlarda ki ekonomik kavramlara verilen tabirdir. Birleşik faizlerde ana paranın vade süresinde sürekli bir artış söz konusudur. Birleşil faizlerin hesaplanması işleminde belirli formüller vardır ve buna göre hesaplanmaktadır. Sermaye sürekli olarak değişim gösteren bir varlıktır. Bu sebepten ötürü hesaplamaların güncel olan veriler ile tekrarlanması gerekecektir.

Bileşik Faiz Hesaplaması Formülü
Birleşik faizlerin hesaplanması için belirli formülleri olduğunu söylemiştik. Buna göre bu formül;
A + S = A ( 1+i )

Bu terimler ise;
A: Ana Para
S: Sermayenin belirlenen vade sonrasında ki değeri
İ: Birleşik Faiz Oranı

Bileşik Faiz Oranı Örnek Hesaplama
Birleşik faiz oranının formülü hesaplamanızda kolaylık sağlar ve daha rahat sonuca ulaşmanızı amaçlar. Bunun için sizler ile örnek hesaplamalar gösterebiliriz. Bir paranın % 15 oranında sahip olduğu birleşik faiz oranı 2 yıl içinde size ne gibi bir getiri sağlayacak buna yakından göz atalım. İlk 1 sene içerisinde ana paranın faiz getirisi bu formüle göre 750 TL şeklinde olacaktır. Bunun nedeni 5 Bin TL olan ana paranı % 15 oranı 750 TL’ye denk düşmektedir. Hesaplanan faiz getirisine elbette ana para da eklenmelidir ki mevcut paranızı hesaplayasınız. İkinci sene yapılacak olan hesaplama için ise bu nedenden kaynaklı olarak 5 Bin TL üzerinden değil 5 Bin 750 TL üzerinden işlem yapılmalıdır. Ve bu sürekli olarak artış gösterdiği oran şeklinde hesaplanarak bankada ki mevcut paranızı hesap edebilirsiniz.

Bu kez ikinci senenizde alacağınız faiz tutarını ve ne kadar paranızın biriktiğini hesaplama şeklinde gösterelim. İkinci senenin başında 5 Bin 750 TL var. Bu tutarın % 15 oranında ki getirisi 862,5 TL şeklinde olur. Bu sefer ana paraya eklediğiniz zaman yani 5 Bin 750 TL’ye 862,5 TL eklendiği zaman 6 Bin 612,5 TL elde etmiş olursunuz.  Hesaplamalar çoğunlukla vadede belirtilmiş dönemi kapsar.  7 aylık bir birleşik faiz hesaplama döneminiz bulunuyor ise her ay sonrasında ya da 3 senelik dönemler ile hesaplamalar da bulunulur ve hesaplama dönemleri her yılın sonunda yapılır. Her yıl hesaplamalarda 365 gün olarak kabul görür. Bazı kurumlar bunu 360 gün olarak da alabilir.

Faiz nedir?
Faiz bir paranın belirli bir süre kapsamında finans kuruluşları tarafından kullanılması karşılığında ana para sahibine ödenen ücret ya da elde edilmiş olunan gelirdir. Faize konu olunan yani faizin işlediği ve ilk verilen para için ana para deyimi kullanılır. Faiz tutarı da ana para üzerinden hesaplamaya dahil edilir. Bankaya yatırdığınız bir miktar paraya % 3 oranında faiz verilecek ise yatırdığınız paranın % 3’ünü hesaplayınız ve ana paraya bu miktarı ekleyiniz. Bu sayede 1 yıllık faiz oranınızı bulmuş olursunuz.

Basit faiz nedir?
Bankacılık sektörü oldukça karmaşık bir takım işlemler gerektirir. Muhtemelen faiz denilince akla klasik en basit faiz hesaplamaları gelir. İşte biz de size bu faiz hesaplamasından bahsedeceğiz. Faiz Tutarının, Ana para, Faiz oranı ve beklenen sürenin çarpılması sonucunda elde edilir. Yani;

Faiz tutarı = Ana Para x Faiz Oranı x Birim Zaman

Basit faizlerin uygulandığı dönemlerde kişinin ana arasına her yıl aynı oranda para eklenmektedir.

Bileşik faiz nedir?
Birleşik faiz, basit faize göre daha farklı bir işleyişe sahiptir. Birleşik faiz, bir dönem içinde elde tutulan ana paranın ve faizin toplamının bir sonra ki dönemde tekrar ana paraymış gibi hesaplamaya dahil olması durumudur. Yani 100 liralık bir anaparanıza % 3 faiz uygulanıyor ve 3 sene vadeli ise bu para basit faize göre 9 TL getirisi olacakken birleşik faiz ile daha yüksek bir getiri oluşturur. Faiz oranına faiz işlediği de söylene bilir. Bunu görselleştirecek olursak;

  1. Yıl Ana para= 10.000 Faiz oranı ise= 0,02 o zaman bu faiz getirisi ilk sene için 200 TL olur. O zaman ilk sene sonunda 10.200 TL para birikir.
  2. Yıl Ana para= 10.200 TL Faiz oranı= 0,02 o zaman faiz tutarı ise 204 TL olurken toplam yıl sonu 10.404 TL birikmiş olur. Ve bu işlem vade süresi boyunca süregelir.

Birleşik faiz örnekte de anlaşıldığı gibi basit faiz oranından daha farklıdır. Aynı faiz oranı ile sürekli şekilde kullanılır. Buraya tıklayarak bileşik faiz hesaplaması yapabilirsiniz.

Nominal faiz nedir?
Faiz oranları genellikle paranın değer kaybına uğraması sonucunda banka bunu dikkate alarak uygulamalarda bulunur. Fakat Nominal faiz oranlarında ana paranın değer kaybetmesi göz önünde bulundurulmadan işletilen faiz türüne verilmiş olan isimdir.

Reel faiz nedir?
Reel faiz ise, paranın kayba uğradığı durumların çıkarılmasından sonra elde edilmiş olan meblağdır. Nominal faizin tam tersi uygulandığı sistemdir. 10.000 TL olan ana para miktarına % 10 oranında 1 sene vadeli faiz uygulanması için yatırım yapılmış paranın dönem sonrasında elde etmiş olduğu tutar 1.000 TL olmalıdır. Fakat enflasyon oranı % 5 düzeylerinde olur ise hem ana para hem de elde edilmesi beklenen faiz tutarı % 5 değer kaybına uğrar. Bu duruma da reel faiz adı verilmektedir.  Genellikle bankalar bu sistemleri yakından takip ettikleri için enflasyon değerlerinin yüksek olduğu durumlarda reel faizi uygulamayı tercih ederler. Bankaların piyasa analizleri kar etmek açısından önemlidir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz