Eurobond İle Nasıl Yatırım Para Kazanılır ?

Eurobond nedir , eurobond nasıl yatırım yapılır, eurobond tanımı nedir , eurobond hakkında herşey , eurobond uzun vadede yatırım aracı mıdır ?

Eurobond Nedir : Eurobond diğer adı Avrovil, devlet kurumları veya şirketlerin, kendi ülkeleri dışında kaynak sağlamak amacıyla, uluslararası piyasalarda yabancı para birimleri üzerinden satışa sundukları, genellikle uzun vadeli borçlanma aracıdır.Yaptırım tehdidindeki bir artış, “Euro & Dolar” varlıklar için kur riskinin artmasına katkıda bulunuyor. Devalüasyona karşı korunmanın en kolay yolu, avro ve Euro dolarının portföydeki payını arttırmak olabilir. Ancak, bu yalnızca ulusal para birimi zayıfladığında etkili olacaktır.Euro döviz kuru aynı seviyede dengeye gelirse, bu, kar kaybına neden olur çünkü önbellekteki fonlar karlılık getirmez.

Bir Türk yatırımcı için para birimi önbelleğine ve dolar depozitosuna bir alternatif, Euro-Sterlin cinsinden tahviller olabilir – Türk ihraç edenler tarafından ihraç edilen, ancak döviz cinsinden verilen. Çoğu Türk Eurobond dolar veya euro cinsindendir.

Eurobond tahvillerinin çoğu borsa dışı piyasalarda işlem görmektedir, ancak Türkiye İstanbul Borsası’nda bazı hususlar sıralanmaktadır.

Tahvillerin ne olduğu ve bunlarla nasıl başa çıkılacağına ilişkin detaylar için: Eurobon-Tahvillerin ne olduğunu ve mümkün olduğunca nasıl para kazanılacağını anlatıyoruz.

Yatırımcı için Eurobond Avantajları

Yatırım yapmayı düşünen veya yatırım yapmak isteyenler için Eurobond avantajları:Yüksek döviz getirileri. Şu anda, Türk bankalarında dolar mevduatındaki en cazip oranlar (oranlar değişkenlik gösterebilir) % 3,5-3,75 civarında dalgalanırken, Borsa İstanbul’da işlem gören Türk-85 konusunun Maliye Bakanlığı’nın en muhafazakar Eurobond tahvillerinde verim 5,3-2 seviyesinde bulunuyor. Yılda% 7. Kurumsal tahvilleri düşünürseniz, USD-EURO cinsinden daha da cazip bir getiri elde edebilirsiniz.
Birikmiş faiz kaybı olmadan Eurobondların erken satılma olasılığına karşı işlem gören bir araç olarak, bir Eurobond herhangi bir iş gününde önemli kısıtlamalar olmadan satılabilir.
Acilen nakit paraya ihtiyacınız varsa Eurobond teminat olarak kullanılabilir, unutulmaması gereken yatırımın sürdürülmesi gerekir.
Örneğin: Rus Mosbirzha’daki Eurobond’lar, bir vergi indirimi şeklinde yıllık olarak ödenen her 400.000 için ek% 13’lük bir kazanç elde etmenizi sağlayan bireysel bir yatırım hesabına alınabilir.
Moskova Borsası’nda işlem gören Eurobondlar, vasıfsız yatırımcıların kullanımına açıktır ve asgari rahatlığı 1000 $ ‘dır. (Özel konuya bağlı olarak ABD Doları veya Euro).
Ancak, bazı yatırımcılar için önemli olabilecek bazı eksikliklerden bahsetmek haksızlık olur. Her şeyden önce, birçok Eurobond için tipik olarak düşük bir likiditedir. Bu menkul kıymetler durumunda daha fazla tercih edilen bir alım satım stratejisi, Eurobond portföyünü yeniden dengelemek genellikle zor olabileceğinden, “al ve tut” taktikleridir. Özel vergi rejimi de dikkate değer.

Borsa istanbul resmi web sitenin değerlerine göre alıntıladık.

BIST-KYD ENDEKSLERİ TEMEL KURALLARI
1. AMAÇ
BIST–KYD Endeksleri, borçlanma araçları, altın, mevduat, kar payı, fon gibi farklı yatırım araçlarının günlük getirilerinin ölçülmesi amacıyla oluşturulmuştur. KYD Bilgi
Yönetimi ve İletişim A.Ş. (KYD) tarafından oluşturulan endeksler, Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa-İstanbul) ve KYD arasında imzalanan iş birliği sözleşmesi çerçevesinde 01/07/2015 tarihinden itibaren Borsa İstanbul tarafından hesaplanmakta olup, BIST-KYD Endeksleri, KYD’nin hesaplamış olduğu KYD Endeksleri’nin devamı niteliğindedir.
2. HESAPLANAN ENDEKSLER
2.1. BIST-KYD Borçlanma Araçları Endeksleri
2.1.1. BIST–KYD DİBS Endeksleri
BIST–KYD DİBS Endeksleri, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda (BAP) işlem gören, Türk Lirası bazında ihraç edilmiş, iskontolu ve sabit faizli kuponlu devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) getirilerini farklı vadeler bazında yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST–KYD DİBS Endeksleri’nin T+0 valörlü fiyatlar ile T+1 valörlü fiyatlar kullanılarak hesaplanan iki farklı versiyonu olup, endekslerin kodları ve adlarına Madde 2.8’te yer verilmiştir. Endekslere sadece kupon ve anaparası birlikte işlem gören kıymetler dahil edilmektedir.
Endeksler oluşturulan vade ayrımına göre iki ana gruba ayrılmaktadır. Birinci grupta daha kısa vade aralıkları için hesaplanan BIST–KYD DİBS 91 Gün, BIST– KYD DİBS 91 Gün T1, BIST-KYD DİBS 182 Gün, BIST-KYD DİBS 182 Gün T1 BIST-KYD DİBS 365 Gün, BIST-KYD DİBS 365 Gün T1, BIST-KYD DİBS 547 Gün, BIST-KYD DİBS 547 Gün T1, BIST-KYD DİBS Tüm ve BIST-KYD DİBS Tüm T1 Endeksleri bulunmaktadır. İkinci grupta ise daha uzun vade aralıkları için hesaplanan BIST-KYD DİBS Kısa, BIST-KYD DİBS Kısa T1, BIST-KYD DİBS Orta, BIST-KYD DİBS Orta T1, BIST-KYD DİBS Uzun, BIST-KYD DİBS Uzun T1 Endeksleri bulunmaktadır. Endekslerin vade yapıları Tablo 1’de gösterilmiştir.
Kuponlu DİBS’lerin vadelerinin hesaplanmasında “Macaulay Duration” yöntemi ile bulunan vadeler dikkate alınmaktadır

BIST-KYD DİBS Endeksleri Vadeler
ENDEKS ADI VADEYE KALAN GÜN SAYISI
BIST-KYD DİBS 91 Gün ve
BIST-KYD DİBS 91 Gün T1 0 – 180
BIST-KYD DİBS 182 Gün ve
BIST-KYD DİBS 182 Gün T1 122 – 242
BIST KYD DİBS 365 Gün ve
BIST KYD DİBS 365 Gün T1 243 – 488
BIST-KYD DİBS 547 Gün ve
BIST-KYD DİBS 547 Gün T1 365 – 729
BIST-KYD DİBS Tüm ve
BIST-KYD DİBS Tüm T1 Tüm Vadeler
BIST-KYD DİBS Kısa ve
BIST-KYD DİBS Kısa T1 0 – 365
BIST-KYD DİBS Orta ve
BIST-KYD DİBS Orta T1 366 – 1095
BIST-KYD DİBS Uzun ve
BIST-KYD DİBS Uzun T1 1096 ve üzeri

Eurobond nasıl endeks alınır:İskontolu, sabit faizli kuponlu ve TÜFE endeksli DİBS’ler ile Kamu Kira
Sertifikaları vade başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere; T+0 valörlü fiyatlar kullanılarak hesaplanan endekslerde ihraç fiyatıyla, T+1 valörlü fiyatlar kullanılarak hesaplanan endekslerde 1 iş günü ilerletilmiş ihraç fiyatıyla ilgili endekslere dahil edilir. Vade başlangıç tarihinden sonraki ilk iş gününden itibaren getirisi endekslere yansır. İlgili kıymet işlem görmemesi halinde, T+0 valörlü fiyatlar kullanılarak hesaplanan endekslerde vade başlangıç tarihinde geçerli ihale fiyatından 1 iş günü ilerletilerek, T+1 valörlü fiyatlar kullanılarak hesaplanan endekslerde ise vade başlangıç tarihinde geçerli ihale fiyatından 2 iş günü ilerletilerek hesaplanan fiyatla değerlenir.Özel Sektör Borçlanma Araçları ilk kez vade başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere, T+0 valörlü fiyatlar kullanılarak hesaplanan endekslerde ihraç fiyatıyla, T+1 valörlü fiyatlar kullanılarak hesaplanan endekslerde 1 iş günü ilerletilmiş ihraç fiyatıyla ilgili endekslere dahil edilir. İhraç tarihi itibarıyla ihraç bilgileri mevcut olmayan kıymetler ise ihraç bilgilerinin mevcut olduğu günden geçerli olmak üzere
ihraç fiyatından ilerletilerek T+0 ve T+1 endeksler için ayrı ayrı bulunan fiyatlarla endekslere alınır. Endekslerdeki getirisi ihraç bilgilerinin mevcut olduğu günden sonraki ilk iş gününden itibaren başlar. İlgili kıymet işlem görmemesi halinde endekslerde ihraç fiyatından ilerletilerek hesaplanan T+0 ve T+1 fiyatlarla değerlenir.Kamu Eurobond’ları ilk kez vade başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere ihale fiyatıyla ilgili endekslere dahil edilir. Vade başlangıç tarihinden sonraki ilk iş gününden itibaren getirisi endekslere yansır.BIST-KYD Endeksleri Temel Kuralları Haziran 2019 9 / 15 Endeks Direktörlüğü BIST-KYD ÖSBA Eurobond Endeksleri için Ocak-Mart, Nisan-Haziran,Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık olmak üzere yılda 4 endeks dönemi bulunmaktadır.Dönemsel değerleme çalışması sonucunda belirlenen endeks değişiklikleri, her bir endeks döneminin ilk iş gününden itibaren geçerli olmak üzere yapılır. Dönemsel değerleme çalışmalarında, her bir endeks döneminden önceki 7. iş günü akşamı itibarıyla ihraç edilmiş kıymetler dikkate alınır. Endeks kapsamındaki değişiklikler en geç, endeks döneminden önceki 3. iş gününde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve Borsa İstanbul internet sitesinde duyurulur.Fon endeksleri için Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık olmak üzere yılda 4 endeks dönemi bulunmaktadır. Her bir endeks döneminden önceki 5. iş gününde, Takasbank tarafından ilan edilen fon verileri (önceki iş gününe ait veriler) kullanılarak dönemsel değerleme yapılır ve takip eden endeks döneminde endekslerde yer alacak fonlar belirlenir.Dönemsel değerlemede, Takasbank verilerinde yer alan şemsiye fon bilgisine göre“Borçlanma Araçları Fonu” ve “Hisse Senedi Fonu” olarak sınıflanan fonlar ayrı ayrı, fon toplam değerlerine göre büyükten küçüğe sıralanır. Şemsiye fonu olmamasına rağmen borsa yatırım fonları da fon türüne göre ilgili sıralamalara dahil edilir. Bu sıralamalarda yer alan en büyük 50 fon ilgili endekste yer alır. Aynı fon toplam değerine sahip iki fon varsa fon katılma belgesi adedi büyük olan fona öncelik verilir. Dönemsel değerleme sonucu oluşan yeni listeler ilgili endeks döneminden önceki 3. işgününde Borsa İstanbul internet sitesi ve KAP’ta ilan edilir ve takip eden endeks
dönemi boyunca kullanılır.

Endekslerden çıkarma:İtfa olan kıymetler; T+0 valörlü fiyatlar kullanılarak hesaplanan endekslerde itfa tarihinde veya resmi tatile denk geliyorsa takip eden iş gününde, T+1 valörlü fiyatlar
kullanılarak hesaplanan endekslerde itfa tarihinden önceki iş gününde itfa tutarıyla (varsa kupon ödemesi ve TÜFE endeksliyse enflasyon katsayısıyla çarpılmış olarak) son kez endekste yer alır.
BIST-KYD ÖSBA Sabit, BIST-KYD ÖSBA Değişken veya BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları endeksleri kapsamında yer alan, kupon veya anapara ödemesi gerçekleştirilemeyen borçlanma araçları veya kira sertifikalarından,

Yeniden yapılandırılmadığı için veya yeniden yapılandırılmasına rağmen Borsa’da işlem görmek için gerekli şartları sağlamadığı için kottan çıkanlar, kottan çıkış tarihi itibarıyla kapsamında bulundukları tüm endekslerden “sıfır değerle” çıkarılır.Yeniden yapılandırılan ve Borsa’da işlem görmek için gerekli şartları sağlayanlar, kapsamında bulundukları endekslerdeki son değerleriyle değerlenir. Bu kapsamda yeniden yapılandırma nedeniyle verilen yeni ISIN’lı kıymetler ile eski ISIN’lı kıymetlerden Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı’nda veya Gözaltı Pazarı’nda işlem görmeye devam edenler, diğerendeks kurallarını da sağlamak koşuluyla ilgili endekslerde kalmaya devam
eder.BIST-KYD ÖSBA Eurobond Endeksleri kapsamında yer alan bir kıymetin temerrüde düşmesi durumunda söz konusu kıymet temerrüde düştüğü günden geçerli olmak üzere endeks kapsamından çıkarılır. Temerrüt durumu ortadan kalksa dahi bir sonraki endeks dönemine kadar ilgili kıymet endeks kapsamına tekrar dahil edilmez.
Endeksteki bir kıymet itfa olduğunda endeksten çıkar, yerine başka bir kıymet alınmaz. Endekse girişler sadece 3 ayda bir yapılan dönemsel çalışma sonucuna göre yeni endeks dönemi başından itibaren olur.BIST-KYD Fon Endeksleri’nde, endeks dönemi içinde endekste yer alan herhangi bir fonun tasfiyesi, içinde yer aldığı endeksin kapsamı dışında bir fona dönüşmesi, veya kod değişikliği olması durumunda ilgili fon bir sonraki endeks dönemine kadar alınmamak üzere endekslerden çıkarılır.

Kısaca Kerem Aksoy’da özetle video dan euroband hakkında özetle faydalanabilirsiniz.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz