Güncel Hibe Ve Teşvik Veren Kurumlar 2019

Hibe:Özetle anlatırsak hibe yeni girişimcilere destek veren devlet destekli bir arge programıdır.Devlet küçük esnafın,işletmenin,firmaların büyümesine katkıda sağlanması amacıyla çıkardığı ücretsiz teşvik desteğidir.Çeşitli destekler oranlar vardır, bunlardan örnek olarak ; Kosgep 50 bin tl küçük işletme sahiplerine hibe dediğimiz kredi desteği veriyor.

Ülkemiz arge yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla; proje esaslı ArGe faaliyetlerini desteklenmesine, ulusal yenilik-girişimcilik ekosisteminin gelişmesine ve sürdürülebilirliğine destek veren programların merkezidir.

2019 Avrupa Birliği Hibe Türkiye Veren Kurum Ve Kuruluşlar

Avrupa Birliği Hibe Türkiye Veren Kurumlar

Kısaca özetle tüm kurum ve kuruluşları tek çatı altında toplayıp anlattık.

Türkiye’nin de 2015-2020 yılları arasında katılım sağlayacağı programlar ise şu şekilde sıralanmaktadır.

Erasmus+ Programı: Birlik düzeyinde mesleki eğitim de dahil olmak üzere eğitim ve öğretimde işbirliği, hareketlilik faaliyetleri, dönemsel ortaklıklar ve gençlik faaliyetlerini destekleyecektir.

Detaylı bilgi: http://www.ua.gov.tr/

Ufuk 2020 (Horizon 2020) Programı: Bilimsel araştırmaların ve yenilikçilik faaliyetlerini yeni dönemde tek bir çatı altında toplayan Program, bilim insanlarının AB düzeyinde hareketliliğini de desteklemektedir.

Detaylı bilgi: http://www.fp7.org.tr/

İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı: Yenilikçi girişimlerin ve fikirlerin ihtiyaç duyduğu finansmana erişimin kolaylaştırılması, girişimcilik kültürünün yerleşmesi ve iş ortamının iyileştirilmesine yönelik faaliyetleri desteklemektedir.

Detaylı bilgi: http://kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Projeler.aspx?refContent=34

Yaratıcı Avrupa Programı: Kültür aktörlerinin yanı sıra medya başlığı altında sinema sektörüne de destek sağlanacaktır.

Detaylı bilgi: http://www.ab.gov.tr/index.php?p=49618&l=1

Fiscalis 2020 Programı: Genel amacı iç pazarın vergilendirme sisteminin ülkeler arası işbirliğini güçlendirerek düzenli olarak işlemesini sağlamak ve iyileştirmektir.

Detaylı bilgi: http://www.ab.gov.tr/index.php?p=49616&l=1

Gümrükler 2020 Programı: Programın amacı gümrük alanında iç pazarın etkin biçimde işlemesine yönelik olarak üye ülkelerin çabalarının desteklenmesidir.

Avrupa Birliği ile alakalı Hibe ve Fonların detaylarına Avrupa Birliği Bakanlığının internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

Tubitak Destek Hibeleri

TÜBİTAK Destekleri

Ülkemizin önemli kurumlarından olan TÜBİTAK; çeşitli alanlarda teknolojik yatırımlar, inovasyon, AR-GE gibi faaliyetlere önemli ölçüde teşvikler vermektedir.

BİLTEG Bilişim Teknolojileri Grubu
BİYOTEG Biyoteknoloji, Tarım, Çevre ve Gıda Teknolojileri Grubu
ELOTEG Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Grubu
METATEG Malzeme, Metalurji ve Kimya Teknolojileri Grubu
MAKİTEG Makine İmalat Teknolojileri Grubu
USETEG Ulaştırma, Savunma, Enerji ve Tekstil Teknolojileri Grubu
GİSDEG Girişim Sermayesi Destekleme Grubu
TEMEG Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu

TÜBİTAK – 2502 BULGARİSTAN İKİLİ İŞBİRLİĞİ ÇAĞRI DUYURUSU

Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) ile İkili İşbirliği Destek Programı sürekli başvuruya açıktır. 2019 TÜBİTAK-BAS Çağrı Takvimi:

18 Mayıs 2019 – 18 Eylül 2019

17 Eylül 2019 – 9 Kasım 2019

Uluslararası Ortaklı Destek Programları

AB 7. Çerçeve Programı

1509 – TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Sanayi Teşvikleri

T.C. Maliye Bakanlığı Ar-Ge İndirimi

Başvuru Şekli ve Dönemler

Proje başvuruları başvuru formatına ve istenilen içeriğe uygun olarak TEYDEB’e basılı olarak yılın herhangi bir iş günü yapılabilmektedir.

Program ile ilgili ayrıntılı bilgi için: www.tubitak.gov.tr/1503

Başvuru Yapabilecek Kuruluşlar

En az bir üniversite ve;

• Sanayi Odası,

• Ticaret Odası,

• Ticaret ve Sanayi Odası,

• İhracatçı Birliği’nden herhangi biri birlikte TÜBİTAK’a etkinlik için destek başvurusunda bulunabilir

TTGV Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Destekleri

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV),  24 özel sektör, 5 kamu, 11 şemsiye kuruluş ve 15 gerçek kişinin biraya gelmesi ile kurulmuş bir Vakıf’tır.

Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası arasında imzalanmış olan bir uluslararası borç anlaşması gereğince kurulmuş olduğu için, TTGV Kanunla Kurulmuş vakıf statüsüne sahip 4 vakıftan biridir.

 1. Ar-Ge Proje Destekleri
 2. Çevre Proje Destekleri
 3. Stratejik Odak Konuları Projeleri

TESKOMB (Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkezi Birliği)

Ülkemizde faaliyet gösteren 507 sayılı yasa ile kurulmuş Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına  üye  küçük ve orta boy işletme sahiplerinin finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan kooperatif birliklerinin üst örgütü olan Merkez Birliği, 10.08.1970 tarihinde 14 kurucu Bölge Birliği’nin öncülüğünde kurulmuş ve bu kuruluşu 26.08.1970 gün 21745 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan edilerek Tüzel kişiliğini kazanmıştır.

 1. İşletme Kredisi
 2. Aylık Eşit Taksitli İşletme Kredisi
 3. Tesis Kredisi
 4. İstihdamı Destekleme Kredisi
 5. Kooperatif İhracat-Tesis Kredisi
 6. İskonto Kredisi
 7. Şoför Taşıt Edindirme Kredisi
 8. Şoför Esnafına Taşıt Onarım Kredisi
 9. Servis Aracı Kamyonet Yenileme Kredisi

T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hibe

 1. Tarımsal Destekler
 2. Mazot, Gübre ve Toprak Analiz Desteği
 3. Organik Tarım ve İyi Tarım Desteği
 4. Sertifkalı Tohum, Fidan Kullanım ve Sertifkalı Tohum Üretim Destekleri
 5. Tarımsal Danışmanlık Sistemi Katılım, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi Kayıt, Araştırma Geliştirme Projeleri ve Patates Siğili Hastalığı Alternatif Destekleri
 6. Türkiye Tarım Havzaları Üretim Ve Destekleme Modeli Fark Ödemesi Destekleri
 7. Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği
 8. Hayvancılık Desteklemeleri

T.C Ekonomi Bakanlığı Destekleri

2011 yılında Bakanlıklar bünyesinde gerçekleştirilen yeniden yapılanma sonucu Dış Ticaret Bakanlığı lağvedilmiş yerine Ekonomi Bakanlığı kurulmuştur. Kobilere adeta can damarı olan Ekonomi Bakanlığının destekleri nitelik ve nicelik olarak günden güne artmakta ve talep görmektedir. Bir sonraki yazımızın da ilk incelenecek dalıdır.

 1. İhracat Destekleri
 2. Yatırım Destekleri
 3. Hizmetler Sektörü Destekleri

T.C Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri

Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ) Programın Amacı: Sanayicilerimizin Ar-Ge’ye dayalı ihtiyaçlarının, üniversite-sanayi işbirliği ile üniversite bilimselliği kapsamında çözüme kavuşturulması, “İnovasyon ve Ar-Ge’nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye” vizyonuna önemli bir katkı sağlamaktır.

Teknogirişim Sermayesi Desteği: 5746 Sayılı Kanunun destek mekanizmalarından birisi olan“Teknogirişim Sermayesi Desteği”; Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, desteği veren merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından desteklenmesi uygun bulunan bir iş planı çerçevesinde, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini teşvik etmek için düzenlenmiştir

Sodes T.C Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı: 2008 yılında uygulanmaya başlanan Sosyal Destek Programı (SODES), dezavantajlı bölgelerimizin beşeri sermayesini güçlendirmek ve toplumsal bütünleşme sürecine destek olmak amacıyla bu bölgelerdeki göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen bir sosyal kalkınma programıdır.

Detaylı bilgi: http://www.sodes.gov.tr/SODES.portal

Diğer Kurumlar;

Türk Eximbank: İhracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren girişimcileri kısa, orta uzun vadeli nakdi ve gayrı nakdi kredi programları ile desteklemektedir. Ayrıca, vadeli satış işlemlerini teşvik etmek ve bu yolla ihracat hacmini artırmak, yeni ve hedef pazarlara girilmesini kolaylaştırmak amacıyla vadeli ihracat alacaklarını iskonto etmektedir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası: TSKB, özel sektör sanayi şirketlerinin yatırım projelerine sağladığı uzun vadeli krediler, müşteriye özel danışmanlık ve aracılık hizmetleriyle Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine kesintisiz destek olmaktadır. 1950’den bu yana Türkiye bankacılık sektöründe çok sayıda öncü ve örnek çalışmaya imza atan TSKB, Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesi için hız kesmeden çalışmaya devam etmektedir. Ana hissedarı Türkiye İş Bankası olan TSKB, halka açık bir şirket olarak BIST Ulusal Pazarında TSKB kodu ile işlem görmektedir. TSKB, Türk özel sektörünün yatırımları için değer, deneyim ve bilgi içeren zengin bir ürün ve hizmet gamı sunmaktadır

Mikro Kredi (TGMP): Mikrokredi, dar gelirli kadınların kendi kendilerine gelir getirici faaliyetlerde bulunmasına imkan sağlayan, teminat ve kefalet gerektirmeden verilen küçük bir sermayedir. Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP) kar amacı gütmeyen bir iktisadi kuruluştur. Türkiye’deki yoksulluğu azaltmak için dar gelirli kadınlara hibe yerine küçük miktarda krediler vermektedir. Bu “mikrokredi” sistemi, dar gelirli kadınlara iş sağlayarak onların devamlı bir şekilde aile bütçesine katkı sağlamalarını hedeflemektedir.

AVRUPA ARAŞTIRMA KONSEYİ (ERC) PROJELERİ GÜÇLENDİRME DESTEĞİ PROGRAMI

TÜBİTAK, Avrupa Birliği fonlarından ülkemize geri dönüş oranını artırmak için araştırmacıların önemli bir keşif ve/veya buluş yapma potansiyeli içeren projelerini iyileştirmek ve Avrupa Araştırma Konseyi’nden destek alabilmelerini sağlamak amacıyla 2247-B Avrupa Araştırma Konseyi Projeleri Güçlendirme Desteği Programı adı altında yeni bir çağrıya çıktı. Son Başvuru Tarihi: 20 Eylül 2019

KGF Kredi Garanti Fonu

Amaç: KGF’nin amacı, teminat yetersizliği olan KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmaktır. KGF, kredi kuruluşlarının teminat olarak talep ettikleri varlıklara sahip olmayan KOBİ’lerimize kefil olmak suretiyle teminat yetersizliğini finansmana erişimin önünde bir engel olmaktan çıkarmayı amaçlamakla birlikte;

 • Kredi piyasasının etkin çalışmasını,
 • KOBİ’lerin toplam krediler içindeki payının yükseltilmesini,
 • KOBİ’lerin uzun vadeli yatırım kredileri kullanabilmesini,
 • KOBİ’lerin rekabet gücünün arttırılmasını,
 • Girişimciliğin desteklenmesini,
 • KOBİ’lerin kayıt dışı piyasalar yerine bankalardan borçlanmasını,

Gelir dağılımının iyileştirilmesini ve istihdam artışını da hedeflemiş olmaktadır ki, bu hedefler aynı zamanda büyüme ve kalkınma yolundaki ülkemizin de öncelikleri arasındadır.

KOSGEB Destekleri

Kosgeb deyince orada bir durmak lazım, hatta ilk planda baktığımızda Ülkemizde Hibe,Teşvik,Destek dediğimizde ilk aklımıza gelen kurum Kosgebdir.

Peki nedir bu Kosgeb?

Uzun adıyla Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı olan Kosgeb Hibe ve Teşviklerin uygulanması noktasında bir yandan bakınca itici güç bir yandan bakınca da lokomotif görevini görmektedir.

Kosgebden destek kullanmanız için her hangi bir yere para ödemenize gerek yoktur. Kurumun internet sitesinden, çağrı merkezinden ve ilgili başvuru birimlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Önümüzdeki makalelerimizin temelini oluşturacak olan Kosgeb desteklerine pek yakında değineceğiz.

Kalkınma Ajansları Destekleri

Kalkınma ajansları, bölgesel kalkınma ve sosyal gelişme alanında yapısal dönüşümün ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı koordinasyonunda kurulmuş ve faaliyet göstermeye başlamıştır. Temel amacı bölgesel ekonomik dezavantajları en aza indirmek ve ulusal gelişmeyi sağlamaktır. Bu amaçla KOBİ’lere yılın belli dönemlerinde “proje teklif çağrısı“ yöntemiyle hibeler vererek, projelerini hayata geçirmelerini sağlamaktadırlar.

İşkur Destekleri

Özellikle 2003 yılında topyekün kalkınma hedefiyle kabuk değiştiren İşkur bugün işletmelerin en önemli istihdam kaynağı olmakta ve sürekli eğitim faaliyetleriyle çalışanların eksiklerini gidermektedir.

Desteklerden bazıları:

 1. Mesleki Eğitim
 2. İşsizlik Maaşı
 3. İşbaşı eğitim programları
 4. Genç ve kadın istihdamı teşviği.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz