İmza Sirküsü Nedir, Nasıl Alınır?

Dijital teknoloji gelişimi sayesinde, kişi ve kurumların tüm verilerine ulaşmak çok kolay olmaktadır. Bilgilerin hızla yayılması, belge sahteciliğine, sahte imza kullanımı gibi sorunları ortaya çıkarmaktadır. İş dünyasında sahtecilik olaylarına karşı alınacak en iyi önlemlerin başında imza örneklerinin noterden onaylatılması ile imza sirküsü belgesinin hazırlanmasıdır. Resmi kurumlar çeşitli işler için başvuruda bulunan şirketlerden yetkili kişilerin imza sirküsünü istemektedir.

İmza Sirküsü Nedir?

İmza Sirküsü Nedir, Nasıl Alınır?

İmza Sirküsü Nedir, Nasıl Alınır?

Tüzel kişilerin notere yaptıkları talepler üzerine kurumlarla ilgili yapılabilecek belgede sahtecilik ve imzaların sahte olarak kullanılmasını önlemek için yetkili kişilerin imza örneklerinin bulunduğu belgenin onaylatılması sonucu oluşturulan belgeye imza sirküsü denilir. İmza sirküsü ile şirketin yetkili kişisinin sorumluluk alanı, yetki durumu noter tarafından onaylanmış olmakta ve resmiyet kazanmaktadır. İmza sirküsü belgesinde, kurumun, unvanı, adresi, sicil numaraları, kişinin temsil durumu, kimlik bilgileri, yetkileri ve birden fazla imza örnekleri yer alır.

İmza Sirküsü Nereden Alınır?

Tüzel kişilikler işlerini yürütebilmek ve resmi kurumların kendilerinde istedikleri imza sirküsü belgelerini noterden işlem ücreti karşılığında alırlar. Notere müracaat edildiğinde birkaç dakika içerisinde imza sirküsü belgesi hazırlanır ve onaylanarak kişiye teslim edilir. Noterler imza sirküsü talep edenlerden, belgede adı geçecek olun kişinin nüfus cüzdanı fotokopisini ve aslını, şirketin vergi levhasını, şirketin kayıtlı olduğu ticaret sicil gazetesi ilgili bölümünü istemektedir. Bu belgeler tamam olduğunda noterler imza sirküsünü hazırlayacaktır.

İmza Sirküsü Nasıl Alınır?

İmza Sirküsü Nedir, Nasıl Alınır?

İmza Sirküsü Nedir, Nasıl Alınır?

İmza sirküsü almak için notere gittiğinizde sizin talebiniz üzerine iki adet belge hazırlanır ve bu belgelere 3 adet imza atmanız istenir. İmzalarınızın benzer olduğu görüldükten sonra, sizden belge ücretini yatırmanız istenir ve ücreti yatırdıktan sonra imza sirküsü noter tarafından onaylanır. Onaylanmış olan iki suret belgenin bir sureti noterde kalır diğer sureti size verilir. Almış olduğunuz imza sirküsü belgesini resmi işlemlerde kullanmaya başlayabilirsiniz.

İmza Sirküsü Ne İşe Yarar?

Şirketlerin yapacağı ticari işlerde yetkili kişilerin belgeleri imzalaması ve bu belgeleri imzalamak için yetkili olduğunu göstermesi gerekir. Bu yetki imza sirküsü belgesi ile gösterilebilmektedir. İmza sirküsü aynı zamanda yapılan tüm işlemlere karşı kişileri güven altına alır. Dünya genelinde dolandırıcılık ve sahte imza kullanım oranı arttığı için yapılan işlemlere karşı şirket ve kişileri yasal olarak korumak için imza sirkülerine ihtiyaç duyulur. Kişiler yapılan sahte işlemler ile ilgilerinin olmadığını imza sirküleri ile ispatlayabilmektedir.

İmza Sirküsünün Kullanım Amacı

Ticaret kanunun ile işletmeler ve kişiler her türlü olumsuzluklara karşı korumaya çalışılmaktadır. İş dünyasında sürekli karşılaşılan sahtecilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı imza sirküsünün noter onaylı olması istenmektedir. İmza sirküsünün kullanılmasındaki amaç, şirketler ve kişiler adına belgede sahtecilik olayını önlemek, şirket içerisinde sahte imza atılmasını engellemek, şirketin yetkili kişilerinin belirlenmesi ve bunu belgelerle göstermek, şirketlerin her türlü sorunlarına karşı yetkili olan kişinin sorumluluk durumunun belirlenmesidir.

İmza Beyannamesi ile Farkı Nedir?

İmza beyannamesi ve imza sirküsü için insanlar notere müracaat ederler ve her iki belgede noter tarafından onaylanarak kişilere teslim edilir. İmza beyannamesi ve imza sirküleri çok karşılaşılan terimlerdir. İmza sirküleri, şirketlerde yetkili kişinin belirlenmesi için, notere, şirket vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, kişi kimlik fotokopisi ve kimlik aslı ile yaptığı müracaat sonucu, üzerinde şirket bilgilerinin, kişi sorumluluk durumunun ve kişinin imza örnekleri ile kimlik bilgilerinin yer aldığı belgedir.

İmza Sirküsü Nedir, Nasıl Alınır?

İmza Sirküsü Nedir, Nasıl Alınır?

İmza beyannamesi ise kişinin bireysel olarak notere müracaat ettiği üzerinde sadece kişi kimlik bilgileri ve adres bilgilerinin yer aldığı noter tarafından onaylanmış belgedir. Aralarında fark imza sirküsünde kişinin şirketteki sorumluluğu ve şirket bilgileri bulunmakta, imza beyannamesinde ise sadece kişi bilgilerinin yer almasıdır. Her iki belgede noter tarafından ücretli olarak hazırlanmakta ve onaylanmaktadır.

İmza Sirküsünün Kullanılması

Şirketler birçok anlaşma, ihale ve projeler için evrak düzenlemekte, düzenledikleri evraklarını resmi kurumlara teslim etmektedir. Resmi kurumlar öncelikle tüm projeler için şirket yetkililerine ait imza sirküsü belgesini isteyecektir. İmza sirküsü olmayan dosyaları kabul etmiyorlar.

Şirketler yeni kurulduğunda ya da yönetim kadrosu değiştiğinde ilk iş olarak yetkili kişilerin imza sirküsünü almak olacaktır. Tüm resmi kurumlar o tüzel kişilik adına işlem yapabilmek, taleplerini yerine getirebilmek için istenilen belgelerin eksiksiz olmasını isterler. İstenilen belgelerin başında imzaya yetkili kişinin şirketteki sorumluluk durumunu gösteren imza sirküsü belgesi yer alır.

İmza Sirküsü Yoksa…

İmza sirküsü şirket ve kişileri güven altına alan, yaşanabilecek her türlü sahtecilik olaylarına karşı koruyan noter onaylı bir belgedir. İmza sirküsü olmaya işletmeler hiçbir projelerini yetkili kurumlara onaylatamayacak ve işlem yapamayacaklardır. Kredi çekme isteyen işletmelerden bankalar şirket vergi levhasını ve yetkili kişi için imza sirküsü isteyecektir. İmza sirküsü olmadan hiçbir finans kuruluşundan kredi alınamayacaktır. Yani imza sirküsü işletmelerin faaliyete başlama ve işlem yapabilmelerini sağlayan en önemli belgelerden birisidir. Bu belgenin yokluğu şirkete zaman kaybettirecek ve hiçbir anlaşmayı yaptırmayacaktır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz