İpotekli İhtiyaç Kredisi Nedir ve Nasıl Çekilir?

Bankadan kredi almak isteyen bireylerin istedikleri kredi miktarları fazla ya da geri ödeme vadeleri uzun ise bankalar bu kişilerden alacakları kredi için teminat göstermelerini isteyecektir. Bankalar ve çeşitli finans kuruluşlarından yüksek meblağlarda ve uzun geri ödeme periyotlarında kredi talep edildiğinde bu kurumlar da tüketiciden kendilerine teminat olarak gayrimenkul gibi çeşitli malların teminat olarak gösterilmesi gerekmektedir.

İpotekli İhtiyaç Kredisi Alabilmek İçin Gereken Şartlar
Bankadan talep edilen yüksek meblağlardaki ve uzun geri ödeme süresine sahip krediler için kişi adına kayıtlı bulunan mallar ve aynı zamanda bireysel kullanılan taşınmaz mallar de teminat olarak bankaya sunulmasıyla banka da istenen kredinin onayını verecektir. Bankaya sunulan teminat ticari nitelik taşıyor ise alınan kredinin de ticari kredi kapsamında olması gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse, iş yerinde ya da ticari ürünlerde kullanılmak üzere alınan kredileri ticari kredi olarak değerlendirilirler.

İpotekli kredilerin vade süreleri en fazla 36 ayı bulmaktadır.
İpotekli kredi almak için başvurulan bankaya teminat olarak gösterilen malların ve gayrimenkulün başvuru sahibinin üzerine olması gerekmektedir. Teminat konusu olan malların anne, baba, eş, çocuk üzerine olması durumunda dahi banka gösterilen teminatları kabul etmeyecektir. İpotekli kredi başvurusu banka tarafından kabul edilirse, bankaya teminat olarak gösterilen malın değerini öğrenmek için eksper gönderilir ve eksper teminat konusu olan mala, emsallerini de baz alarak bir değer biçer. Eksperin mala değer biçmesinden sonra bu değerin en fazla % 50’ si kadar kredi almak mümkün olmaktadır.

Tapu İşlem Ücreti ve İpotek Masrafları: İpotek gösterilerek alınan ihtiyaç kredilerinde tapu işlemlerinde olduğu gibi alım satım işlemleri gerçekleştirilmediği için tapu harcı ödemesi yapılmaz. Fakat bu ödemenin dışında, teminat olarak gösterilen mal varlığına ipotek konulacağı için ödenecek iki masraf bulunmaktadır ki bunlar da ipotek masrafı gideri, diğeri de tapu işlem ücretidir.

Ekspertiz Ücreti Ne Kadar?
İpotek ihtiyaç kredisinde kredi alımı için ödenmesi gereken gider kalemleri, konut kredisi almak için yapılan masraflarla benzerlik göstermektedir. Bankanın teminat konusu olan malı incelemek için gönderdiği eksper yani ekspertiz ücreti, ipotek masrafları ve sigorta için, en fazla olacak şekilde alınan kredinin % 0.05 oranında şube masrafı ödenmesi talep edilebilir.

İpotekli ihtiyaç kredisi kullanımında teminat olarak kullanılan konut ipotek edildiği taktirde kullanılacak olan kredinin %5’ i oranında BSMV ödemesi yapılması zorunluluğu ortadan kalkmaktadır. Bu şu anlama gelmektedir, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden muaf olunmaktadır.

Neden İpotekli İhtiyaç Kredisi: İpotekli ihtiyaç kredilerinin alınmasının nedenlerinin başında tüketici tarafından istenen ihtiyaç kredilerinin onay alamamasından dolayı bankaya teminat verme şekliyle kredi alımına başvurmak istenmesidir.

İpotekli ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunulduktan sonra banka ipotek konusu mala ipotek işleminde bulunacaktır.

İpotekli Kredi Çekmek İsteyenlerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
İhtiyaç kredisi başvurusuna onay alamayan tüketicilerin kredi almak için başvurdukları bir yol olan ipotekli ihtiyaç kredileri, krediyi kullanacaklar için bazı riskleri bünyesinde barındırmaktadır. Bu krediler bankadan alındıktan sora geri ödemeleri tam gününde ve tam tutarında olmak zorundadır. Bunun yanında bankalar verdikleri kredinin üzerine yüklü miktarlarda faiz uygulayarak ihtiyacın giderilmesi için alınan kredinin geri ödemesinde daha yüksek meblağlarda yapılmasına neden olacaktır.

Bunun yanında ödemeler düzenli şekilde yapılmadığı taktirde bankaya teminat olarak gösterilen mallar ya da ev, haciz yoluyla kredi kullanıcısından alınacaktır. Bu nedenden dolayı ipotekli ihtiyaç kredileri kullanımına gidecek olanların iki kez düşünmeleri mantıklı olacaktır. Alınan kredinin uzun vadelere yayılması ve faizle birlikte artarak katlanması, bunun yanında ödemelerde bir aksaklık olması durumunda teminat olarak gösterilen malların kişinin elinden alınabilmesi gibi olasılıklar, bu krediyi kullanacak olanların aklından çıkmaması gerekenler arasında olmalıdır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz