Kar Payı ile Faiz Arasındaki Farklar Nelerdir?

Bankacılık ve finans sektörlerinde faiz ve kar payı terimleri oldukça sık kullanılmaktadır. Bu terimlerin arasında şüphesiz ki en sık kulağa gelen faizdir. Bu tür konularda çoğunlukla kredi kartı ya da kredi kullanımları sonucunda ortaya çıkan ve detaylıca incelenmesi gereken bankalarla müşteriler arasında gerçekleşen finans işlemlerinde uygun maliyeti ön gören sistemdir.

Kar payları ve faiz oranları birbirlerinde çok yakınmış gibi duran ama pek de yakın olmayan, farklılıklara sahip iki terimdir. Faiz kavramları çoğunlukla muhafazakar kesim tarafından tercih edilen ve daha ılımlı bakılan sistemdir. Faizlerde haksız kazanç olduğu düşüncesi ve inancıyla birlikte dinende faizlerin haram olduğu inancı bu konuda en temel ayrımı ortaya koyar. Faiz kavramında, sizlerin yatırım ya da çekmiş olduğunuz paranın üzerine süreye yani vadeye göre belirli yüzdelere bağlı olarak faizler işlemektedir. Burada bankanın ne oranda kar edeceği, sizlerin ne gibi bankaya fazladan para ödeyeceğiniz bilinmektedir. Fakat kar paylarında durum bu şekilde değildir. Bu sistemde daha önceden ne oranda kar ya da zarar edileceği bilinmemektedir.

Katılım bankası olarak bilinen ve son dönemlerde oldukça yaygınlık göstermeye başlayan bu tür bankalar kar ya da zarar üzerine kurulmuş ve faiz söz konusu olmayan bankalardır. Kar payları, bankalarında müşterilerinden aldığı parayı iş kollarında değerlendirmeye alarak buradan elde edilen kar ile ekonomik döngü işlemektedir. Yani burada ticaret söz konusu olduğu için faiz işlemesi oluşmaz. Bu nedenden dolayı da İslami kurallara göre helal olmayan faiz dini vecibelere zarar vermemektedir.

Risk İstemeyen Yatırımcılar Hangisini Seçmelidir?
Bankacılık sektörünün işleyiş şekli Müslüman bireyler tarafından kuşkuyla incelenmektedir ve buna çok da sıcak bakmamaktadırlar. Özellikle faizin haram olduğu inancına sıkı sıkıya bağlı olan kişiler banka işlemleri yapmamaktadır. Bu konu aslında dini bir konunun içinde yer aldığı için çok fazla hassaslık yaratabilir. Bireyler kişilik haklarına karşı oluşan bir sorun olarak da karşılayabilir. Dini bir gereklilik olduğu için konuyu çok uzatmadan sadece gerekli bilgileri vermekle yetineceğim.

Kar payı dediğimiz ve biraz önce açıkladığımız, yatırımcının parasının iş kolları tarafından çoğaltılmasıyla elde edilen sistem sayesinde yatırımı ön koşar. Fakat bu sitemde her zaman kar söz konusu olmayabilir. Bu yatırımda zararın da kapısı açıktır. Bu sistemde garanti bir işlem söz konusu değildir. Ancak faiz oranlarıyla işlem yapan bankalarda yatırımınız her zaman kar getirmektedir. Sizlerin bankayla belirlediğiniz vade miktarına bağlı bir faiz oranı uygulanır ve bu faiz oranı da size daha sonra anaparayla birlikte verilir. Burada zarar söz konusu değildir.

Sizlerde kar payı ya da faiz arasında çelişki yaşamıyorsanız faizli yapılan işlemler her zaman daha avantajlıdır ve getirileri daha garantidir. Kar payı üzerinden de kar edebilmek mümkünken zarar ederek birikiminizden de olmanız mümkündür. Bu da kişileri çelişkiye sokabilir. Bu konuda fikirleri çok net olan kişiler kar payını tercih edebilirler.

Faizsiz Sistemin İşleyişi Nasıl?
Fonlar, finansman desteği, kar ve zarar ortaklığı, leasing ve mal karşılığında alım satım işlemlerinin gerçekleştirilmesine dayanan teknik işlemler faizsiz işlemlerin işlemesini yani kar payının oluşmasını ön gören reel işlem sektörü olarak yer alır. Bu sisteme yatırılacak olan paralar bu kollarda yatırıma alınır ve iş kollarının işleyişine bağlı olarak bir kar elde edilir. Bu karlar bankanın havuzunda toplanarak kişilerin yatırdıkları paralara göre hesaplanır ve kişilerin karları dağıtılır. Bu karların % 80i müşteriye yani yatırımcıya dağıtılırken % 20’lik kısımda bankaya kalmaktadır. Bu iş kollarını da sizler için açıklamak istedik.

Finansman desteği, işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda ham madde, yarı mamul, mamul, gayrimenkul, makine vb. çeşitli yurtiçi ya da yurt dışı ürünlerin tedarik edilmesi ve satıcı tarafından müşteriye vadeli olarak borçlandırılmasıdır. Bu işlemde faiz değil ama satıcı ürüne kar payı ekleyecektir.

Kar ve Zarar Ortaklığı, belirli bir faaliyetin ya da belirli bir malın satın alınması ve bu ürünün faaliyetine bağlı olarak kar ve zarar edilmesiyle beraber alıcı ve satıcı arasında uygulanan işlemlerdir.

Leasing işlemi, bir menkul ya da gayrimenkul kullanımı konusunda bu yerin sahibi tarafından belirli bir dönem için kiralanması işlemine verilen isimdir.

Mal karşılığında Vesaikin Alım ve Satımı, dış ticaret mevzuatı etrafında, katılımları bankalarla beraber fon kullananlar arasında düzenlenen yazılı anlaşmalara bağlı olarak, malın karşılığında, katılım bankaları tarafından peşin alım yapılarak vadeli fon şeklinde kullanılarak daha yüksek miktarlarda satışa sunulması işlemidir.

Faizsiz Bankacılık Sistemi Hangi Ülkelerde Var?
Dünya üzerinde 100’den daha fazla faiz uygulamasına yer vermeden bankacılık işlemi yapan kuruluş bulunmaktadır. Bunlardan 4’ü Türk Bankasıdır. Katılım Bankaları olarak bilinmektedir. Türkiye dışında da hizmet veren ülkeler; İsviçre, Lüksemburg, Danimarka, Filipinler, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere, Güney Afrika, Bahama adaları bu alanda hizmet veren ülkelere örnektir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz