Kat Mülkiyeti Hakkında Önemli Bilgiler

Kat Mülkiyeti Nasıl Oluşturulur?
Kat mülkiyetleri, kanunlar çerçevesinde oluşturulması gereken katın irtifakının arsa payına bağlı olarak ele alınan bir çeşit irtifak türüdür. Yapı kullanımlarında gerekli olan izin belgeleri düzenlenmesinin ardından arsa sahibinin ya da kat irtifakı sahibinin tapu müdürlüklerine başvurması ile üzerine mülkiyet oluşturabilir. Konutlar için kat mülkiyetlerinde de sahip olunan yapı kullanma izin belgesinin alınması gerekmektedir.

Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) Nasıl Alınır?
Yapı kullanma izin belgesi, yapının hazırlanmış olan projeye uygun olarak yapıldığını belgeleyen bir resmi evrak olarak tanımlanabilir. Yapı kullanma belgesine sahip olabilmek için konutun tamamlanması ve sonrasında projenin onaylanmasıyla birlikte belediyenin imar müdürlüğüne dilekçeyle beraber sunulması gerekmektedir. Bu sunulan belge ve dilekçelerle beraber belediyeler denetleme çalışmaları yapar ve projenin uygunluğunu ölçmek için denetlemeler yapar. Bu denetlemeler sırasında herhangi bir kanun dışılık ya da uygunsuzluk tespit edilirse bu durumda belediye ekipleri yapı kullanma iznini vermeyeceklerdir.

İskan Alınmasından Sonra Mülkiyete Geçemeyenlere Ceza Gelir Mi?
Yapı kullanım izni alınmasından sonra eğer ki bu belgenin alınmasının üzerinden bir sene geçmişse ve daha sonra tapunuzu kat mülkiyetine çevirmişseniz bu durumda belediye sizlere yapının her bağımsız bölümü için 1000 TL kadar para cezası kesecektir. Bu konuyla bağlantılı olarak genellikle konutun inşaat halinde ki satışlarında oldukça sık rastlanmaktadır. Sorunların nedeni ise konut inşaat halindeyken kat mülkiyetinin düzenlenmemiş olmasıdır. Başka bir açıdan incelemek gerekirse de konut bittikten sonra krediyle satış yapılması halinde sorun yaşanmaması için iskan belgesi alınmalıdır. Satış işlemleri de bu sayede kat irtifakı tapuları üzerinden yapılır. Bazı zamanlarda kişiler ceza ödememek için ve masraf çıkartmamak için mülkiyete geçmemektedir fakat bu da tespit edildiği zaman cezai işlem doğuran başka bir konudur.

Kat Mülkiyetli Konut Nasıl Anlaşılır?
Kat mülkiyeti olan konutları, o konutun tapusuna bakarak anlamak mümkündür. Tapunun üzerinden farklı bölümlerde kat mülkiyeti kısmının işaretli olduğu bir bölüm varda bu ev kat mülkiyetine sahiptir anlamı taşır. Kat mülkiyetinin olması da konutun yapılış aşamasında ve sonrasında tüm mevzuatın uygulandığının kanıtıdır diyebiliriz. Konutun projeye uygun olmadığı tespit edilirse ve bu sorun düzeltilmezse bankalar bu sorun düzeltilene kadar kredi vermeyeceklerdir.

Kat Mülkiyetine Nasıl Geçilir?
Ruhsat ve iskan izinleri gibi gerekli resmi izinlerin alınması halinde bağımsız bölümlere ait kat mülkiyeti oluşturulabilir. Kat mülkiyetinde ki resmi belgeler sicilde doğrulanır. Kat mülkiyeti işlemleri bu gayrimenkulde maliki olan ya da bu gayrimenkul üzerinde hak iddiası olan herkes tarafından yapılmalıdır. Kat mülkiyetine geçilebilmesi içinde öncelikli olarak gerekli belgeler hazırlanmalı ve sonrasında tapu işleri müdürlüklerinden işlemler başlatılmalıdır. Gayrimenkullerde, yapı ya da yapılan dış cephe işlemleri ve eklenti gibi ortak yerlerin ölçülerini ve bağımsız bölümler için de konumları ve büyüklüklerine göre hesap edilen değerlerin arsa payları, katlar, daire gibi çeşitli türde konutlar mimarlarca hazırlanmış olan anagayrimenkullerin maliki ya da bütün paydaşlar tarafınca imzalanan yetkili kurumlarca yapı kullanma izni verilmektedir. Bağımsız bölümler için kullanım şekli birden fazla yapının bulunması halinde kat mülkiyeti malikleri ya da ortakları tarafından imzalanması gerekir. Tapu memurları da kendilerine verilmiş olan kat mülkiyetiyle alakalı belgelerin tam ve usulüne uygun olduğunu ve bunun yanında ek olarak dilekçesiyle beraber alarak sözleşme düzenleyecektir.

Kat mülkiyeti 634 kat mülkiyeti kanunu kapsamında, bağımsız bölümler üzerinde kurulmuş olan mülkiyet hakkı şeklinde bir tanımlamaya tabii tutuluyor. Kat, mülkiyeti, arsa payı ya da anagayrimenkullerde ki paydaş yerler için bağlantılı olarak açıklanan özel mülkiyet şeklinde ifade ediliyor.

Kat mülkiyeti koşularının en başında yapılacak olan inşaatın tamamlanması gerekmektedir. Binaya iskan belgesinin de alınması ve bunun için belge düzenlenmesi gerekmektedir. Bu işlem yapılmazsa yapının kat mülkiyeti sağlanamaz. Yapıya ait kat mülkiyeti alınması için de düzenlenmesi gereken ve gerekli kurumlara sunulması için belgeler bulunmaktadır.

Kat mülkiyeti tesisi için gerekli belgeler
Kat mülkiyeti sağlanması için resmi kurumlara hazırlamış olduğumuz dilekçenin yanı sıra bazı belgeler de sunmamız gerekmektedir. Bu belgeler; genel inşaat projesi, vaziyet raporu olarak bilinen belge, yapı kullanma izin belgesi yani diğer adıyla iskan belgesi, her bağımsız bölüm için arsa payı, katı, daire, iş bürosu gibi çeşitli bölümlerin numaralandırması ve eklentilerini anlatan liste, yönetim planı ve son olarak da maliklerin nüfus cüzdanları ile vesikalık fotoğrafları gereken belgeler arasındadır.

Belediyedeki kat mülkiyeti işlemleri nelerdir?
Kat mülkiyeti için tapu müdürlükleri ve belediye imar müdürlükleri işlem yapmaktadır. Tapu müdürlüklerine ayrı belediyelere ayrı belgeler gerekebilmektedir. Bu nedenle, belediyelerin kat mülkiyeti için sizlerden isteyeceği belgeler; dilekçe, belgelerin eksiksiz olması durumunda binanın iskan belgesi, ruhsat eki, problem yaşanmaması halinde de harcın hesaplanması ve bu harcın yatırılması, yatırılan harç için alınmış olan dekontun kat mülkiyetinin onaylanması için bir kopyasının resmi yazıyla birlikte gönderilmesi belediyeler için gerekli evraklar arasında yer almaktadır. Son olarak belediyeler için tapu müdürlüklerinden de belge alınarak belediyelere sunulması gerekmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz