KGF (Kredi Garanti Fonu) Nedir ve KOBİ’ler İçin Önemi

Kredi Garanti Fonu, küçük ya da Orta ölçekli olarak isimlendirilen işletmeler için sağlanmakta olan kefalet karşılığı destek vermektedir ve yatırımların ve işletmelerin finansmanlığı da banka kredisi tarafından desteklenmektedir.  Özellikle yeni ya da küçük işletme kategorisine giren banka kredilerine ulaşmak için güçlü bir teminat ihtiyacı olan işletme sahipleri, bu krediler de zorluk çekebilmektedir.

Diğer bir taraftan KOBİ’ler için uzun vadede kredi kullanmaları için de bankalar tarafından talep edilmekte olan büyük teminatların önemli sorunlara neden olabilmeleri de mümkündür. Bu kapsam dışında da KOBİ’lerin işlerini büyümeleri yanında mümkün olan kredi limitlerinin yükseltilmesinde bankalar tarafından talep edilmesi ve bu istenmekte olan teminatların işletmeler ile bankaların kendi aralarında çözmeleri beklenmekte olan ve büyük sorunlar yaşanan başka bir konu sorunsalıdır.

Kredi Garanti Fonunun Başlıca Amacı
Kredi Garanti Fonu sayesinde KOBİ’ler için verilmiş olan kefaletlerin ve Kredi Garanti Fonu tarafından üstlenilmiş olan ve riskler ile bu işletmelere destek olunarak banka kredi kullanması sağlanıyor ve uzun vadeli, uygun maliyete küçük işletmelerin kredilerden yararlanması olası bir hale geliyor. Bu neticede girişimcilik alanında yeni girişimcilere teşvik yaratılmaktadır. KOBİ’ler için olumlu bir atılım olan ve ek kredi yaratılması sağlanan ekonomik olarak büyüme ve kalkınma hedefi olan katkı amaçlanmaktadır. Kredi Garanti Fonu yani KGF kefaletlerde ki ana amaç genç ve kadın girişimcilerin bu alana kazandırılması sağlanmaktadır. Son dönemde de finans kuruluşları tarafından da en çok destek kadın ve genç girişimcilere özel verilmektedir. Reformcu bir yatırımın yapılması için ileti boyutlarda teknoloji gerektiren küçük girişimcilerin ihracat alanında desteklenmeleri ve istihdam alanında artışın sağlanmasını yatırımcılar ve bölgesel kalkınmaya destek sağlayan yatırımcılar için Kredi Garanti Fonu vereceği kefaletlerde bu faktörleri öncelikli olarak ön sıralara koymaktadır.

KGF’den Kimler Yararlanabilir?
Genç ve yatırımcıların başarı odaklı çalışmaları ve bu amaç ile girişimciliğe adım atmaları küçük ya da orta ölçekli işletmelerin büyümesine ve gelişmelerine destek sağlanır. Kredi Garanti fonu sayesinde ise daha iyi bir iş düşüncelerinin önünde bir teminat gösterilememesi ve bunun engeli nedeni ile büyük bir engel oluşmasını yok eder.  Banka kredilerinin fırsatları ile büyük işletmelerin desteklendiği kadar bu fırsatlara ulaşması daha zor olan küçük işletmelerde bu teminatlar sayesinde Kredi Garanti Fonu sayesinde sorunlar gideriliyor. Bu bağlamda da KOBİ’ler de banka kredilerinin kullanılması imkanı yaratılmış olmaktadır. Çalışan sayısı eğer ki 250’den daha az ise bu işletmeler KOBİ adı altında değerlendirmeye tabi olmaktadır. İmalat sanayisinin yanı sıra hizmet alanında ve madencilik alanında da sektörel girişimlerin taleplerine karşılık vermektedir. Türkiye’nin her bölgesinde KOBİ’ler, esnaf, tarım işletmeleri, çiftçiler ve kadın girişimciler Kredi Garanti Fonu tarafından ciddi anlamda desteklenmekte ve kefalet konusunda da yardımcı olunmaktadır.

Kredi Garanti Fonuna Nasıl Başvuru Yapılır?
Kredi Garanti Fonu tarafından kredi desteği almak ve kefalet gösterilmesi konusunda bankalara kefalet alanında destek sağlaması için bun KGF ( Kredi Garanti Fonu )’na bildirmeleri gerekir.  Yapılacak olan incelemeler ve belgelerin doğru olması neticesinde sizlere kefalet alanında öncelik sırasına göre geri dönüş sağlanacaktır.

Kefaletin Maliyeti Nedir?
Kefalet talebinde bulunan ve işletmelerin kredi almasında destelenmesi için yapılan başvuruların değerlendirilmesi için bazı ücretler talep edilebilmektedir. Talep edilecek olan konu kapsamında Kredi Garanti Fonu’nun kredi çekilmesi için bankaya kefalet sağlaması sonucunda kredinin ödenmesi kapsamında vade süresi boyunca her yıl peşin olacak şekilde kefalet ücreti kapsamında yıllık olarak % 1 ya da % 2 oranında komisyon talebinde bulunulur. Kefalet limitleri KOBİ’ler için Kredi Garanti Fonu’nun sağlayacağı kefaler üst limiti 1,000 000 TL olarak belirlenmiştir. Bunun yanında KOBİ için doğrudan şekilde ya da dolaylı olacak şekilde risk gruplarının oluşması işletmelerde kefalet için belirlenmiş olan üst tutar ise 1,500 000 TL şeklide belirlenmiştir.

Kredi Garanti Fonu Değerlendirme Kıstasları Nelerdir?

Kredi Garanti Fonu tarafından kefalet değerlendirmeleri için önemli olan konular;

Proje, kredi ilkelerine uygun şekilde olan ancak teminatın yetersiz olmasından dolayı kredi olamayan iş yerlerinin
Proje “ karlı “, “ sürdürülebilir “ ya da “ gerçekleşebilir “ şekilde nitelendirilebilir olmalıdır.
Projeyi yürütmek ile görevli olan kurul kadrosu için proje mesleki deneyiminin var olması gerekir
Projeler için istihdam alanında artış olması gerekir.
Proje tarafından kabul edilebilir olması gerekir.
Projenin çevreye duyarlı olması ve yarar sağlaması amaçlanmalıdır.

Hangi Tür Kredilere Kefalet Verilir?
Kredi Garanti Fonu tarafından işletmeler için ya da girişimcilere özel olarak sunulan kefalet sağlanması için destek veren bu uygulamada kapsamında her tür krediye kefalet verilmemektedir. Bunun için bu kredilerin çeşitli koşulları desteklemesi beklenir. Bu krediler; yeni iş kuracak kişilere, küçük işletmesini genişleyeceklere, hammadde alanında yatırım yapacaklara, teknolojiye geçiş yapacaklar için, iş yerlerinin nakit sıkıntılarını gidermesi için, ihracat ve ithalat alanında finansman sağlanmasında, KOBİ tarafından kullanılmakta olan diğer nakdi ya da gayri nakdi olan kredilerin kullanılmasında teminat istenebilir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz