Kira Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır? Ne Zaman Verilir?

Bilindiği üzere 193 sayılı Gelir Vergisi kanunu kapsamında mal ve hakların kiraya verilmesi durumunda elde edilmekte olunan düzenli gelirin vergiye tabii tutulduğu belirtilmiştir. Kanun kapsamında elde edilmiş olan kira gelirine gayrimenkul sermaye iradı ismi verilmektedir.

Kira verginin konu olduğu mal ve hakların, başta konutlar olmak üzere, iş yeri gibi sahip olunan gayrimenkulün kiraya verilmesi halinde gelir vergisi verilmesi gerekmektedir. Arazi, bina, maden suları, memba suları, taş ocağı, maden, kum ya da çakıl istihsal yerleri üzerinden sağlanan kira geliri, voli mahalleri ve dalyanları, gemi ve gemi payları kira gelirine sahiptir.

Kira Geliri için Kira Vergisi Ne Zaman Ödenir?
Kira vergisi beyannamesi, bir yıl içinde el edilmiş olan gelirin her yıl mart ayının 25. Gününe kadar beyan etmesi gerekmektedir. Elde edilmiş olan kira geliri Gelir Vergisi Kanunu kapsamında her yıl için belirlenmiş olan istisna tutarın dışında bir gelir sahibi olmanız halinde kira geliri beyanı vermenize gereksinim duyulmamaktadır.

Elden Kira Vergisi Beyannamesi Gönderme Nasıl Oluyor?
Kira vergisi beyannamesini elden gönderebilmek için bağlı olunan vergi dairesine ya da sizlere en yakın olan vergi dairesi kurumuna başvuru yapılması ve gelirinizin beyan edilmesiyle gerçekleşir. Beyannamenin posta yoluyla bağlı olunan vergi dairesine de gönderilmesi mümkündür. Kira gelirine sahip olan kişi vergi dairesine gidemeyecek kadar yaşlı ya da hasta bir kişiyle VİMER adı verilen Türkiye genelinde hizmet vermekte olan Vergi İletişim Merkezlerinden ya da 444 0 189 numaralı telefondan randevu alınarak memurların adresten vergi beyannamesi gerçekleştirmesi mümkündür.

Kira vergisinin beyannamesinin internet üzerinden oluşturulması da mümkündür. Kira vergisi beyannamesinin internet üzerinden belgelerin gönderilmesi imkânı vardır. Gelir İdaresi başkanlığının sitesinden ya da e- devlet platformlarından hazır beyan sistemine girerek kimlik bilgilerinizi girmeniz ve güvenlik duvarını aşmanız halinde işlem gerçekleştirmeniz mümkündür. İşlemlerinizin düzgün ve doğru olduğundan emin olduğunuz zaman onaylayarak verginizin beyannamesini hazırlamış olursunuz.

Kira Vergisi Nasıl Hesaplanır?
Kira vergisinin hesaplanması için iki adet yöntem vardır. Bu yöntemler gerçek gider yöntemi ya da götürü gider yöntemi olarak bilinir. Gerçek gider yönteminde, kira geliri elde etmekte olan mal ya da haklarınızın fatura ya da belgelerinin giderlerden düşülmesi yöntemiyle yapılması türüdür. Diğer yöntem de bahsettiğimiz götürü gider yöntemidir demiştik. Götürü gider yönteminde de giderlerinizle alakalı herhangi bir işlem, fatura ya da resmi belge olmaması durumunda kira gelirinizin istisnai tutarın düşülmesi halinde geriye kalmış olan % 25’lik kısmın gider olarak düşülmesi durumudur.

Kira Vergisi Beyannamesi Üzerinden Yapılabilecek İndirimler
Kira vergisi beyannamesi ilişkin olarak yapılan indirimlerde gelir vergisi kanunu kapsamında yer alan kanunlar ayrıntılı olarak belirtilmektedir. Gelir vergisi matrahının tespit edilmesinde sizlere az sonra sıralayacağımız giderleri beyan ederek indirim sağlamanız mümkündür.

Gelir vergisi matrahını oluştururken indirim yapılacak bilecek başlıklar; şirketlerine ödenmekte olan şahıs sigortası primi, eğitim ve sağlık giderleri, bağışlar ve yardımlar, sponsorluk harcamaları, başbakanlık tarafından ya da bakanlar kurulu tarafından başlatılmış yardım kampanyalarına ayni ya da nakdi yardım, Türkiye Kızılay Derneğine ya da Yeşilay Derneğine yapılan makbuz karşılığında ki yardımlar, EXPO 2016 kapsamında Antalya fuarına yapılmış olan makbuz karşılığı olan yardımlar ve harcamalar, kanun kapsamında yer alan diğer yardım ve bağışlar indirim sağlanabilecek olan başlıklardandır.

Kira vergisini ödemek için sizlere en yakın vergi dairesine giderek kamu dairelerinden borcunuzu ödeyebileceğiniz gibi, internet üzerinden, internet bankacılığını kullanarak ya da ATM’lerden kolaylıkla vergi borcunuzu ödemeniz mümkündür.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz