Kredi Kartı Borçları Kaç Yılda Zaman Aşımına Uğrar?

Bankalar ve finans kurumları ülkemizde de artık ciddi bir artış göstermiş ve prestij kazanmıştır. Özellikle ülkemizde insanların yatırım yapma istekleri ve gelir darlığı nedeni ile finans kurumlarına başvurular yapmaktadır.

Bireysel olduğu kadar kurumsal olarak müşteri profillerine sahip olan bankalarında vermiş oldukları borçlar karşılığında kendilerini güvence altına alma isteğindedir.

Son Yıllarda Ekonomik Bozukluklar İnsanları Olumsuz Yönde Etkiliyor
Bugün ülkemizde finans kurumları içinde ekonomik şartlarında ciddi anlamda sıkıntı içinde olmasıyla birlikte faiz oranları da ciddi oranda artış göstermiş durumda. Özellikle para birimimizin de değer kaybı yaşamasıyla birlikte ciddi bir kriz dönemi yaşanmakta ve insanların alım güçleri zorlaşmaya başlamıştır. Bu da hazırda borçları olan insanların durumunu biraz daha sıkıntılı bir hale getirmiştir. Kredi kartı borçları ya da kredi borçları olan kişilerin borçlarını ödeyememesi durumunda da bankalarla ilişkiler bozulmaya başlamaktadır. Bu süreç elbette ki bir anda tepe taklak olmamaktadır. Bu sürecin bir işleyişi ve sonuca bağlanış dönemleri olacaktır.

Asgari Tutarların Ödenemeyecek Duruma Gelmesi Kart Kullanıcılarını Zor Duruma Sokuyor
İlk olarak kredi kartı borcu olan bir bireyin her ay gelen ekstrenin azami olarak asgari tutarını ödemesi gerekmektedir. Eğer ki ilk ay son ödeme tarihine kadar asgari ödeme tutarı ödenmez ise 15. Gün sonunda kartınız işleme kapatılır ve asgari tutarın o ay içinde ödenmesi halinde geri açılır. Bu 3 ay üst üstte devam eder ise banka kartınızı kapatmakta ve tüm kart borcunuzu ödeyene kadar aktif hale getirmemektedir. Eğer ki bu üç ayın sonunda da herhangi bir ödeme gerçekleştirmemişseniz banka sizi yasal takip sürecine alacaktır. Bu süreçte banka avukata dosyanızı verecek ve işlem takibi başlatacaktır. Bu süreç içinde de sizlere iletişim yollarında tebligat gönderilir. Bu süre zarfında da 90 günlük bir borç ödeme süreci sizlere verilecektir. Eğer ki bu tebligatın üzerinden 90 gün geçmiş ve siz borçlarınızı ödememişseniz bu durumda avukatlar sizlerin dosyasını icra takibine bırakacaktır.

İcra Takibi Süreci
İcra takibi ve haciz işlemlerinin başlatılma sürecini adresinizin olmaması ya da çeşitli nedenlerden dolayı ödememişseniz zaman aşım sürecini bekleyebilirsiniz. Borçlarda kanunda herhangi bir aksi belirtilmediği durumlarda 10 yıl sonunda borç zaman aşımına uğrayacaktır. Bankalardan kullanılmış olan kredi kartları ve bu kartların ek hesapları kapsanacak şekilde icralık olmanızın ardından 10 sene sonra zaman aşımına uğrayan dosya tekrar avukatlar aracılığı ile icra takibine düşürülebilir. Bu süreçte de 10 senelik bir işlem yapılmaması durumunda borcunuz zaman aşımına düşecektir.

Varlık Yönetiminde ki Borçlar için Zaman Aşım Süreci
Bankaların neredeyse birçoğunda alacakların tahsil edilememesi durumunda borçlar varlık yönetimi ile ilgilenen kurum ya da şirketlere devredilecektir. Bu bankalar için oldukça avantajlı bir durumdur. Çünkü borcu bu işle uğraşan bir kuruma satmaktadır. Varlık şirketlerinde olan dosyanız da her sene dosya masrafı ile uğraşılmamak adına icra dosyaları yenilenmez. Ancak bu sizlerin borcunun silindiği anlamına da gelmemektedir. Ancak belli bir süre sonra Varlık Yönetimine bırakılan dosyalar TMSF yani Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kapsamında olacağı için zaman aşım süreci bu kez 20 yıl olacaktır. Aynı zamanda bankalarda borçlu kişinin yaşamını yitirmesi durumunda belki dosya kapatılabilmekte ancak varlık yönetim şirketlerinde bu durum biraz zorlu olmakta ve vasiler tarafından da bu sorun sürdürülmektedir. Bu nedenle borcunuzun ödenebilir bir limiti var ise ödeme yollarına başvurmak en doğrusu olacaktır.

İcra ve Hacizde Zaman Aşım Süreci
İcra dosyaları açıldığı andan itibaren alacakları tarafından her sene icra harcı yatırılarak yenilenmektedir. Bu dosya yenilenmez ise bu durumda borçlu kişi İcra Müdürlüğüne dosyanın geri bırakılması talebinde bulunarak borçtan feragat edebilir. Ancak bu gibi bir açığa pek rastlanmamaktadır. İcranın geri bırakılmaması durumu da borcu ortadan kaldırmayacaktır. İcra dosyalarının geri bırakılması ile ev ve araba gibi taşınmazların üzerlerine koyulmuş olan icralar da düşecektir.

Hacizlerin zaman aşımına uğraması durumunda ise haciz işlemlerinde borçlu kişiye ait olan değerli malların satışı yapılacaktır. Ev ve arsa gibi taşınmazlarda 1 sene içinde satış yapılması gerekmektedir. Bunun aksi durumlarda mal sahibine iadesi yapılır. Araba gibi taşıtlarda ise durum 6 aydır ve bu 6 ay içinde satışın gerçekleşmemesi halinde yine iadesi zorunludur. Masraflar ise satışa çıkartan kişiye kalacaktır.

Zaman aşımı sürecinde itiraz ise; taraflara iletilmiş olan borçların zaman aşımına düşüğüne dair bir düşüncenizin bulunması halinde tarafa tebliğ edilmiş olan ödeme emirleri 5 gün içinde itiraza açıktır. Bu gerekirse yine İcra Müdürlükleri aracılığı ile zamanaşımı durumunu itiraza tabidir. Ancak sizlere borç tebliği yapılmış ve muhtarınız size ulaştırmamış ise bu durumda da sizlerin dikkatli davranması gerekir. Bu borçlar hakkında gerekli kurumlardan bilgi alınabilir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz