Kredi veya Kredi Kartı Borcundan Eve ya da İş Yerine Haciz Gelir Mi?

Banka müşteri ilişkileri borç ve alacak temeline dayanan bir felsefeye sahiptir. Günümüz de ise ihtiyaç nedenleri değişmekle birlikte banka müşterilerinin sayısı gittikçe artmaktadır. Banka müşterileri bireysel ya da kurumsal olarak ayrılmaktadır. Doğal olarak bu ayrışım da bankanın sunmuş olduğu hizmetleri, şartları ve sonuçları etkilemektedir. Bugün bireysel olarak insanların başvurduğu yatırım yapmayı hedeflediği ya da borç almayı amaçladığı bir temelde oluşabilir. Kurumsal olarak ise mevcut iş koluna yenisini eklemek, büyümeye gitmek temelli bir borç ilişkisi kurabilirken aynı zamanda varlıklarının değerlendirilmesi için yatırım temelli de olabilmektedir.

Bankalara Olan Borçlar Gün Geçtikçe Artıyor ve Sorun Büyüyor
Günümüz de bankaların borçlu sayısı artmaktadır. Bunun nedeni günümüz yaşam koşullarının zorlu bir hal almasıdır. Özellikle 2018 başından itibaren çok istikrarsız bir gündemin var oluşu, coğrafi olarak Türkiye’nin hassas dengeler oluşturmaya çalışması ve alınan yanlış kararlar neticesinde aslında uzun soluklu ancak acısının yeni çıktığı ve ciddi bir ekonomik krize evrildiği bir sürece girmiştir. Son 2 ay içerisinde kurlarında çok yoğun artış göstermesi özellikle vatandaşların para değerini ciddi oranda düşürmüş, yatırımları azaltmış ve neredeyse birçok büyük çaplı kurumun ise piyasadan çekilmesine neden olmuştur. Böyle bir ortamda vatandaşların borçlarının altından kalkamaması ise oldukça normaldir. Ancak bu normal gözüken durum elbette ki sağlıklı değil ve bankaların aynı zamanda Türk ekonomisinin faydasına bir durum değildir. Aslında bakılacak olursa bugün ekonomik faaliyetlerin her biri birbiri ile bağlantılıdır ve bu bağlantı çok hassas bir denge üzerindedir. Bunun birçok nedeni ve ağır sonuçları vardır.

Mağdurların Artması
Bugün kredi kartı borçlarının ödenmemesi halinde başımıza ne gelir ya da nasıl bir yol izlememiz gerektiğine dair birçok yazı kaleme alıyoruz. Bunun en önemli nedeni bu konuda mağdur kişi sayısının artmış olması ve durumun artık hassasiyet taşımasındandır. Konunun neden bu kadar ciddi olduğunu ve genel olarak ülke şartlarına değindikten sonra kredi ya da kredi kartı borcu olan birisinin başına neler gelebileceğine ve sonuç olarak icralık durumda ne gibi sürprizlerin beklediğine değineceğiz.

Bankalara borcu olan kişi sayısının neredeyse yok denecek kadar az olduğu bu süreçte insanların ödeme zorlukları çektiklerini bilmemiz gerekir. Bugün eriyen para birimimizin değeri ve alım gücümüzün erimesi, son 1 ay içinde firmaların ürünlerine %35 düzeylerinde zam yapması derken insanların 50 TL gibi bir limite dolu dolu alışveriş yapması beklenemez. Bu da asgari tutardan tutunda orta gelirli aileye kadar her insanı zorlayacaktır. Elbette kredi faizleriniz çektiğiniz zaman belirlemiş, taksitleriniz aynı taksitler halinde ödeniyor olsa da günlük temel ihtiyaçlar dün ve bugün arasında bile ciddi farklarla karşılanır hale gelmiştir. Bu da toplamda 180 günlük hiçbir ödeme göstermemiş vatandaşlar için icralık düzeye gelmektedir.

İcralık olan bir kişinin hangi varlıklarına haciz gelir?
Banka borçları elbette ki harcanırken çok tatlı gelmektedir. Ancak bugün bir borç sizin için çok kolay ödeme şartlarına sahipken yarın hayatınızda karşılaşacağınız bir takım sorunlarla alt üst olabilir. Hiç birimizin hayatı rutin ilerlememektedir. Sonuç olarak bankalara ödenmeyen borçlar sonunca icralık olunması, kapımıza haciz memurlarının gelmesi derken ciddi bir psikolojik savaşa neden olmaktadır. Bankanız sizin adınıza borcunuza karşılık icra ve haciz işlemleri başlattığı durumlarda elbette ki üzerinizde bulunan mal varlıkları ve adresinize haciz gelecektir. Son olarak İcra ve İflas Kurumu haciz ürünleri üzerine bir düzenleme getirmiş olsa da bu sizlere haciz memurlarının uğramayacağı anlamı taşımamaktadır. Bu düzenleme kapsamında 82. Maddeye göre haciz yapılamayacak mallar başta kişinin iş yapmasını engelleyecek ürünlerdir. Bunun aslında mantıklı bir karar olduğunu belirtmek gerekir. Çünkü iş yaptığı araç ve gereçlere haciz gelmesi halinde hayatını devam ettirmesinden tutunda kendi var olan borcunu ödemesine kadar ciddi sorunları yaratmış olacağız. Bugün çiftçi için hayvanları, tarım araç ve gereçleri haczedilemez ancak bu kişinin iş yapmasını engellemeyecek diğer ürünlere el koyulabilir. Ya da iş yapmasına yetecek kadar ürün bu haczin dışında tutulabilir.

İcra ve Haciz Kanunlarının Yenilenmesi
Bugün hasta olan kişilerin çeşitli hasta bakım ürünlerine haciz koyulduğuna dair bile çok ciddi haberlere şahit olmuştuk. Bu aslında eskiden haciz memurunun inisiyatifine de kalan bir durumdu. Ancak bugün İcra ve İflas Kanunu kapsamında 82. Maddede ayrıntılı olarak incelenmiştir. Buna göre hastaların hayatını devam ettirdikleri ürünlerden tutunda, bir kişinin işini yapmasını engelleyen iğne tanesine kadar alınması kısıtlanmıştır. Bu haciz maddeleri elbette ki haciz memurlarının yine inisiyatifine bırakılmıştır. Bu konu neye göre ve kime göre iş gördüğüne bağlı olarak değişebilir. Sizler içinde borçlarınızın ciddi bir ödenme zorluluğu yaşandığı durumlarda borçlarınızı yapılandırmak ya da bankadan erteleme istemek gibi bir takım yolları denemek doğru olacaktır. Diğer türlü kaçamak işler sizlerin başını daha çok ağrıtabilir ya da bankalar sizlerin dosyanızı bırakarak bu işleri satarak borçlardan kurtulma yoluna gider. Bu da sizlere daha ciddi ve yepyeni sorunları oluşturabilir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz