Leasing Nedir? Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Leasing kelime olarak “Finansal Kiralama” anlamına gelmektedir ve Türkiye’de de uygulanmaktadır. Leasing, sistem dahilinde bir malın yatırım yapmakta olan kişi tarafından satın alınarak yerine de bir leasing işlemi yapan şirketince alınarak yatırımcıya belli bir süre kiralanır. Bu yapılan işleme verilen isimdir Leasing. Bu leasing firmasına kiralandırma yapmak belirlenmiş bir kira planına ihtiyaç duyar ve taksitler şeklinde ödemeleri gerektirir.

Günümüzde teknolojik atılımlar, açık pazarda her geçen gün kızışan rekabet unsuru finans modellerinin seçiminde oldukça etkili olan ve önem arz eden noktalardadır. Firmaların gelişim göstermeleri ve verdikleri kararlar onların doğru yatırımda bulunmalarını ve verimliliğin artmasında oldukça etkilidir. Tüm dünya da yatırımlarda orta bir vadelendirme finansmanında yaygın bir biçimde leasing sistemi kullanılmaktadır. Bu şirketlerin yaygınlığı da her geçen gün artış göstererek rekabet ortamına rakip olarak giriş yapmaktadır. Finans Kiralama 6361 sayılı kanun ile Faktöring ve Finans Şirketleri Kanunu kapsamında ülkemizde uygulamaya tabi tutulmaktadır. Bu uygulama Finansal Kiralama ve Faaliyet Kiralama olarak iki gruba ayrılır.

Finansal kiralama işlemlerinde;
– Yatırım malı bu şirketler tarafından satın alınarak kira ödemeleri şeklinde kullanıcıya tahsis edilir,
– Malın mülkiyeti de yapılacak olan sözleşmeyle beraber temsili bir kira ile kiracıya devredilecektir,
– Kiracı da bu kiranın tamamını ödemeyecek sadece vade farkını ödeyebilir,
– Kiracılarda yatırım yaptıkları malın kullanımına bağlı olarak aşınma payı ayırabilir.

Faaliyet Kiralaması;
– Yatırım malının mülkiyeti bu işlem başladıktan sonra şirkete aittir.
– Kiracı yatırım malını çoğunlukla kısa vadeli kiralamaktadır.
– Kiranın toplam bedeli malın satış değerinin yüzde 90’ından daha az olmamalıdır.
– Vade süresi bittikten sonra mal leasinge iade edilecektir.

Leasing’in Avantajları
Avantajlı bir finansman yönteminde verimlilik ve kar söz konusudur. Finans Kiralama işlemiyle bir yatırım malının mülkiyeti şirkete bırakılarak kullanım hakkı kiracıya verilir ve sözleşme sonuna kadar bu işlem bu doğrultuda sürmeye devam eder. İşlemler usulüne uygun şekilde gerçekleştirilir. Finans Kiralama yani Leasing işlemlerinde, yatırım malının satın alınmak yerine kiralama işlemiyle uygulanması bu firmaların verimliliğini ve kar oranını da artıracak bir uygulamadır. Yani burada kirala al ve kullan sistemi işlemektedir. Leasing yoluyla satın alınması düşünülmekte olan mal, bu işlemi yapacak kişi tarafından yani kiracı tarafından belirlenmektedir. Bu sözleşme yapıldıktan sonra malın kullanım hakkı da kiracıya bırakılmaktadır.  Sabit kira ödemeler söz konusudur. Leasing işlemlerinde sözleşmenin yapıldığı sürede kira sabit bir seyir izlemektedir ve bu da sözleşmede madde alarak yer almaktadır. Ödeme işlemlerinde kiranın hangi döviz kurundan uygulanacağı da kiracının kendi isteği doğrultusunda belirlenmektedir. Vade süresi de uzun ya da orta vadeli olabilir. Bu da kiracı ve Leasing şirketi arasında düzenlenebilir. Kira ödemeleri konusunda da belirlilik söz konusudur. Yapılacak olan sözleşme dahilinde leasing işlemlerinde aylık, yıllık ya da mevsimsel olarak ödemeler yapılabilir. Sonra olarak da % 100 oranında Finansman imkanı bulunmaktadır. Bu işlemlerde yapılacak olan tüm yatırım projeleri finanse edilebilmektedir. Mal bedeli yanında, nakliye, sigorta, ithalat masrafları ve bunun gibi bazı başlıklar kredilendirilir. Süreç ve vergiler konusunda da leasing avantajları bulunmaktadır. Süreç avantajlarında hızlı kredi, asgari teminat ve operasyonsal kolaylık söz konusudur. Vergisel faydalarıysa KDV, Gider gösterme fırsatları, yeniden değerlendirme ve yıpranma payı ayırması ve vergi fon ve harçlarından muaf olma gibi bazı avantajlara yer vermektedir.

Leasing’in Dezavantajları
Leasingde avantajlar söz konusu olabildiği gibi dezavantajlarda oldukça fazladır. Dezavantajları da ele alacak olursak ilk olarak leasing kiracının kira süresi sonunda malın hurda değerinden muaf kalır ve bu kiracı için önemli bir sorundur. Eser ya da yapı için hesaplanan hurda değeri yüksek tutarlara ulaşırsa bu durumda sözleşmede ki bir maddeyle kiracının bu fiyatlardan yoksun kalmasına neden olabilir. İkinci bir dezavantaj, malın satın alınması durumunda hızlandırılmış bir yıpranma payı uygulanabilir ve vergi tasarrufu söz konusu olabilir. Halbuki leasing uygulamalarında kira ödemeleri gider olarak kabul görmektedir. İşletmeler leasing kullandıkları varlıklarını borçlar karşılığında ipotek altına alabilir ve bu da çeşitli sakıncalar doğurabilir. Bütçe sınırlamalarının aşması ve öz kaynak yatırımlarında da sorunlar yaratabilir. Leasinglerde bir başka durumda ülkeden ülkeye farklılık göstermesidir. Bu durumda en belirgin olan enflasyonlardır. Burada bir başka sakınca da kur farklılıklarıdır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz