Maaş Hesabına Bloke Konulması ve Blokenin Kaldırılması

Birçok kişi, mali olarak maaşlarının ya da birikimlerinin yeterli gelmediği ve daha fazla nakde ihtiyaç duydukları zaman bankaların hazırladıkları özel ihtiyaçlara göre özel kredilerden faydalanırlar. Birçok zaman kredi kullanarak daha avantajlı bir finansal duruma kavuşulsa bile bazı durumlarda kişilerin mali yapıları bozulabilir, başka ihtiyaçları doğabilir ve kredilerini geri ödemede güçlük çekebilirler. Kendisinden kredi kullanan müşterisinin borcunu geri ödemesi için elinde birtakım argüman olan banka, öncelikle müşterilerine borçlarını ödemesi için 30 günlük bir süre tanır. Borçların bu süre içerisinde ödenmesi halinde banka ile müşterisi, sahip oldukları eski finansal ilişiklerine geri dönerler. Fakat vadelerin düzenli şekilde geri ödenememesi halinde bankalar yasal bir süreç başlatırlar ve bu yasal süreç içerisinde kişilerden kanun cebri ile sahip oldukları borçları temin edilir.

Kanun cebri kullanılarak uygulanacak olan yaptırımlar arasında ilk olarak kişilerin banka hesaplarına bloke konulması ve sahip oldukları taşınmazlara ipotek konması olacaktır. Bankalar, yalnızca müşterilerinin kendilerine olan borçlarından dolayı değil, devlete ya da diğer kurumlara olan borçlarından dolayı da banka hesaplarına bloke koyabilecekledir. Tabi, bu bloke işlemleri bankanın kafasına göre değil, başlatılan bir hukuki süreçten sonra işlemeye başlayacaktır. Aşağıda, hangi durumlarda banka müşterilerinin hesaplarına bloke uygulanabilecek olduğu listelenecektir.

Hesaplara Bloke Konulabilecek Durumlar Nelerdir?
– Kişilerin yasal olmayan yollardan yurt dışına çıkmaları halinde,
– Kayıtlı olan ve ödenmesi gereken vergi borcunun ödenmemesi durumunda,
– Bankadan alınan kredinin ödenmesi gereken taksitlerinin ödenmemesi halinde,
– Kredi kartı kullanılan bankanın kredi kartı borcunun ödenmemesi halinde,
– Kişilerin adli bir suçtan dolayı aranıyor olmaları ve bankalara yasal kanallardan, bu kişinin banka hesaplarına bloke işlemi uygulanmasının istenmesi halinde,
– Vergi kaçakçılığı yapıldığı zaman,
– Bir gün içerisinde banka hesabına yüklü bir miktar para girişi gerçekleştiği ya da ardı ardına başka hesaplara yüklü miktarlarda para göndermek istendiği zaman, bankalar, kişilerin bankadaki hesaplarına bloke işlemi uygulayacaklardır.

Önemli Not: Belirtmek gerekir ki kişilerin bankalara ödeyemedikleri borçlarından dolayı yasal yollardan hesaplarına bloke işlemi uygulanmasına karar verildiği zaman bile, bu kişilerin maaş hesaplarına bloke işlemi uygulanmamaktadır. Kredi kullanılmış olan banka aynı zamanda kişilerin maaş hesaplarının bulunduğu banka ise, kredi taksitlerinin ödenememesi durumunda, kredi taksitleri otomatik olarak maaş hesaplarından düşülür. Bu şekilde kişilerin mahkemelik ve icralık olmalarının önüne geçilmiş olur.

Hesaptaki Bloke Nasıl Kaldırılır?
Yukarıda aktarılan sebeplerden hesaplara bloke işlemi uygulanmış ve hesaplardan bloke işlemi kaldırılmak isteniyorsa aşağıdaki seçeneklere başvurulabilir.

Öncelikli olarak, kişilerin hesaplarının tamamına mı bloke işlemi uygulanmış yoksa hesapların bir kısmına mı bloke işlemi uygulanmış buna bakılacaktır. 2 bin TL’ lik bir borç için içerisinde 4 bin TL bakiye bulunan bir hesaba bloke işlemi uygulanmış ise bu hesapta yalnızca borçlu olunan kısım kadar bloke işlemi bulunmaktadır. Bu durumda borcun ödenmesiyle hesaptaki bloke işlemi kaldırılabilir ya da borcu ödemeden, banka ile iletişime geçerek de geride kalan 2 bin TL’ lik paranın çekimi sağlanabilir.

Başka bir kuruma olan borcun ödenmemesinden dolayı; vergi ya da diğer çeşitli borçlar gibi, hesaplara bloke işlemi uygulanması halinde, hesap sahibi kişilerin borçlu oldukları kurum ile iletişime geçerek hesapları üzerindeki bloke işlemini kaldırmalarını isteyebilirler. Borcun elden verilebilecek bir miktarda olması halinde borcun gün içerisinde ödenmesi ile de hesaplar üzerindeki bloke işlemi kaldırılacaktır.

Banka hesabına vergi dairesinden gelen bildiri üzerine bloke işlemi uygulanmışsa, vergi borcu ödenmeden bu hesaplar üzerindeki bloke işleminin kaldırılması mümkün değildir. Kısaca, banka hesabına ödenmeyen bir borçtan dolayı bloke işlemi uygulanmış ise bu bloke işlemini kaldırmak için uygulanacak en garanti yol, borçlu olunan kişilere ya da kurumlara bu borçların ödenmesi olacaktır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz