Senet Ne Zaman Protesto Edilir?

Senet protesto işlemlerinden ve ne zaman protesto edildiğinden bahsetmeden önce senet sahibi olan kişilerin sorumluluklarının neler olduğuna değinmek daha iyi olacaktır. Bonoda yani senette olan kişiler iki ayrı grup altında incelenirler. Bu gruplar birinci derece ve ikinci derece sorumlu olmak üzere iki ayrı gruba ayrılırlar. Birinci dereceden sorumlu olan kişiler aslen borçlu olan kişilerdir ve bu kişilerden senedin vadesi dolması durumunda ödeme yapması beklenir. İkinci dereceden olan gruba girenler ise müracaat borçlusu olarak da adlandırılmaktadır. Bu gruptaki kişiler ise sadece senet vadesi dolduğu zaman ödenmediği taktirde ödeme istenir. Aval veren kişiye göre birinci derece ya da ikinci derece sorumlu olduğu saptanır. Hamil kişi ise müracaat borçlusu olan kişilerin hepsine karşı beraber bir dava açma hakkına sahiptir. Ancak bunlardan sadece bir tanesine de tekil bir dava açma hakkı mevcuttur. Bu noktada eğer sorumlu olan kişilerden sadece bir tanesine karşı bir dava açılmış ise diğer sorumlu olanlara karşı dava açma hakkını düşürmüş olmaz.  Yani diğer sorumlu olanlara karşı da dava açma hakkı saklı kalmış olacaktır.

İbraz edilmesi ise ödeme için bir gerekliliktir. Hamil kişinin senedi ödeme günü içinde ya da onu geçtikten sonraki iki iş günü içerisinde ibraz zorunludur. Bu ibraz işlemi borçlu olan kişinin ticari olarak kullanmakta olduğu ikametgah adresine, eğer böyle bir ikamet adresi söz konusu değil ise de kendi bireysel meskeninde ibraz edilir. Bu şekilde kısa bir süre içerisinde ibraz gerçekleşmektedir.

Protesto, Yani Başvuru Hakkı
Senet borçluya ticaret ikamet adresi ya da kendi meskeninde ibraz edilmişse ve buna rağmen herhangi bir ödeme gerçekleşmemişse noter tarafından çekilmektedir. Noter bizzat devreye girerek ödememe protestosu çeker. Protesto süresi ise önemlidir. Eğer senet üzerinde vade kesin olarak belirlenmiş ise ödenmeme protestosu sadece ödeme gününden sonra devam eden iki iş günü içerisinde çekilmelidir. Bu tip senetli işlerde ödeme günü ve vade günü genelde aynı güne denk gelmektedir. Ancak bazı vade ve ödeme günlerinde araya tatil günü girebilir. Bu durumdan dolayı iki gün değil iki iş günü olarak belirleme yapılmıştır.

Ödememe protestosu çekildikten sonra sonuç hamil kişinin ikinci dereceden sorumluların başvuru haklarını devreye sokar. Bu süreçte örneğin ödeme günü cuma ise protesto salı günü, cumartesi ya da pazar gibi tatil günlerine ya da diğer resmi tatillere denk geliyor ise devam eden çarşamba gününe, ödeme günü perşembe günü ise de pazartesi gününe olacak şekilde ayarlanmaktadır. Noterin yapacağı protesto işlemi masraflı bir işlemdir. Bu konuda güncel bir fiyat vermek söz konusu değil. Her sene değişen masraflar söz konusu olmakla birlikte sabit bir değer olduğu için en yakın noterden öğrenebilirsiniz.

İhtar
Senet işlemlerinde söz konusu olan diğer bir işlem ihtardır. Hamil senedi isterse protestolu şekilde isterse de protesto çekmeye gerek duymadan bankaya tahsil için verme hakkına sahiptir. Eğer senet için protesto unutuldu ise ya da protesto çekilmeye gerek duyulmadan sadece ibraz gerçekleştirildi ise senedin borçlu kişisine sadece ihtarname çekilebilir. İhtar da aslında içerik itibari ile protesto ile aynı sayılabilir. Ancak bu ikisi arasındaki temel fark ise protesto çekilmesinde hamil kişinin asıl borçlu ve diğerlerine başvuru hakkı var durumda iken ihtar gönderilen durumda ise ikinci dereceden borçlu olan gruptakilere herhangi bir yasal tahakkuk durumunun bulunmamasıdır. İkinci dereceden olan borçlu bireylere dava için senet protestosu yaptırmak gerekmektedir.

Senet Nasıl Doldurulur?
Senet doldurmak istiyorsanız ve daha önce hiç senet doldurmadıysanız senet nasıl doldurulur isimli makaleyi inceleyebilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz