Ziraat Bankası Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası

Her mesleğin beraberinde getirmiş olduğu bir takım sorumluluk ve risk bulunmaktadır. Bu risk ve sorumluluklar meslekten mesleğe göre değişmekte, artmakta ya da azalmaktadır. Herkesin gıpta ile baktığı ve yerine getirmek için yoğun bir eğitim ve bilgi birikimi gerektiren avukatlık mesleğinde de bu durum geçerliliğini korumaktadır.

Avukatların mesleklerini icra etmeleri sırasında karşı karşıya kalabilecek oldukları aksaklıklar, görev sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getirememelerinden doğan zararlar ve diğer kusurlu davranışlardan dolayı müvekkillerine karşı sorumluluk taşımaktadırlar ve bu durumlardan dolayı yargı kararı ile ödemek durumunda kalacak oldukları bazı zararlar çıkabilmektedir.

Ziraat Bankası Avukat Sigortası
Müvekkillerinin dosyaları ile ilgilenen avukatların kendileri, avukatların yanında hizmet akdi ile çalışmakta olan personelleri ya da yetki belgesi – vekaletname ile tevkil edilmiş olan avukatların gerçekleştirmiş olduğu işlemler, hatalar ya da ihmallerden dolayı oluşacak hukuki sorumluluklar, Ziraat Bankası’nın Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası ile koruma altına alınmaktadır.

Yukarıda tanımlanmış olan bireylerin görevlerinin gereğini yapmamaları ya da tam anlamıyla yerine getirmemeleri, müvekkiline karşı yerine getirmesi şart olan özen borcunu yerine getirmeme ve sigorta kapsamına dahil edilebilecek olan diğer hatalı ve kusurlu davranışlar, sigorta kapsamında koruma altına alınmaktadır.

Bu durumlarda yargı kararıyla ödenmesi gereken ya da ödemek zorunda kalınacak tazminatları, yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri, poliçelerde belirtilmekte olan yazılı limitler dahilinde sigorta tarafından karşılanmaktadır.

Ziraat Bankası Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası Ek Teminatları
Manevi Tazminat Tutarı: Sigorta poliçesinde belirtilen tazminat limitlerinin ancak %10’ u kadar bir miktarda manevi tazminat ödemesi gerçekleştirilmektedir.

Avukatların Kendi Bürolarında Çalışmaları Şart Mı?
Avukatlar illa ki kendi bürolarında çalışacaklar diye bir şart bulunmamaktadır. Bir kurumda istihdam edilmiş ya da bir kurum ile anlaşmalı olarak çalışan avukatlar da bazı davalara dahil olmaktadır.

Poliçe kapsamında olan; avukatların müvekkillerine karşı olan özen borçlarını yerine getirmemeleri, görevlerini gerektiği gibi yapmamaları ya da diğer kusurlu davranışlarından dolayı ortaya çıkan kusurlardan dolayı kurumun tazminat ödemek durumda kalması ve bu durumun avukatlara da yansıması halinde avukatlar yine sigorta koruması altında olmakta ve sigorta teminatları kapsamında bu zararlar karşılanmaktadır.

Sigortalı avukat, avukatın yanında hizmet akdi ile çalışmakta olan diğer personeller, vekalet ya da yetki belgesi ile avukatların yanında çalışan diğer avukatların yapmış ya da yapacak olduğu hatalar ve kusurlu davranışlar dolayısıyla hukuki süreç sonrasında ortaya çıkabilecek olan sorumluluk, sigortanın teminat kapsamı altındadır.

Başvuru Kanalları
Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası’ na başvuruda bulunmak, sigorta şartlarını konuşmak ve poliçenin hazırlanmasını sağlamak, poliçenin içerisine dahil edilecek durumların belirlenmesi, yıllık ödenecek prim tutarının ve ödenecek olan primde yıllık artış miktarının belirlenmesi gibi durumların açığa kavuşturulması ve sigorta başvurusunda bulunmak için Ziraat Bankası şubelerine başvuruda bulunmak gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz