Ziraat Bankası Bireysel Ferdi Kaza Sigortası

Günlük yaşantısına devam eden bireyler, rutin işlemlerine devam ederken alışılagelen rutinleri dışında olaylarla, durumlarla karşılaşmaya pek alışkın değillerdir. Bireylerin karşı karşıya gelebilecek, daha önce beklenmeyen ve hazırlıksız yakalanan durumlar, kaza olarak belirtilebilecektir.

Bireylerin bu kazaları yaşamaları, kazaya bağlı vefat etmeleri ya da kalıcı bir sakatlık durumu yaşamaları, geride bıraktıkları aileleri, eşleri ve çocukları için duygusal bir yıkıntı ve boşluk meydana getirecektir. Vefat eden bireylerin ailelerinin duygusal yıkıntının yanı sıra mali açıdan zor durumda kalmamaları için bireylerin kendilerini Bireysel Ferdi Kaza Sigortası gibi sigortalar ile koruma altına almaları son derece doğru bir hareket olacaktır.

Sakatlık ya da Vefat Durumunda Tazminat
Bireylerin poliçede belirtilen kaza durumlarını yaşamaları halinde kalıcı sakatlık durumunun ortaya çıkması ya da vefat durumunda, poliçede belirtilen tutarlar sigortalıya ya da sigortalının ailesine iletilmektedir.

Kaza durumunda ortaya çıkabilecek olan sakatlık durumlarında, sigortadan alınacak olan tazminat, tedavi masrafları ve rehabilitasyon masraflarının karşılanmasında kullanılabilecek ve ortadan büyük bir mali yük kalkmış olacaktır.

Ziraat Bankası Bireysel Ferdi Kaza Sigortası Teminatları
Sigortalı kişilerin poliçede belirtilen kaza durumları ile karşılaşmaları sonucunda hemen hayatlarını kaybetmeleri ya da kazanın ortaya çıkmasından itibaren bir yıl içerisinde kazaya bağlı olarak hayatlarını kaybetmeleri ve iki yıl içerisinde daimi bir maluliyet durumunun ortaya çıkması halinde poliçede belirtilen tutarlar sigortalı kişi/ailelerine ödenecektir.

Kaza sonucunda bireylerin hayatlarını kaybetmeleri halinde Alternatif 1 teminat olarak 50 bin TL – Alternatif 2 teminat olarak da 100 bin TL tazminat ödemesinde bulunulacaktır.

Kazaya bağlı olarak ortaya çıkabilecek olan sakatlık durumları karşısında Alternatif 1 teminat olarak 50 bin TL – Alternatif 2 teminat olarak da 100 bin TL tazminat ödemesinde bulunulacaktır.

Ziraat Bankası Bireysel Ferdi Kaza Sigortası Teminat Kapsamında Olan Kaza Halleri
Sigortalı kişilerin bir kaza durumuyla karşı karşıya kalmaları halinde sigorta, tazminat ödemesinde bulunacaktır. Bu durumda kaza durumlarının neler olduğunun tanımının yapılması gerekmektedir. Aşağıda, kaza halleri arasında sayılabilecek olan durumlar sıralanmaktadır.

Beklenmedik ve hazırlıksız şekilde gerçekleşen, ortaya çıkan gazların solunmasından ve bu gazlarla temas edilmesi

Yanıkların oluşumu, ani bir hareket sonrasında kas ve sinir incinmeleri, burkulmaları, kopmaları ve yırtılma durumları,

Yılan ve diğer haşeratların ısırması, sokması halinde ortaya çıkan zehirlenmeler,

Isırılma sonucunda ortaya çıkan kuduz ve bu hastalıktan dolayı kişilerin vefat etmesi ya da diğer sorunlar, kaza kapsamı altında değerlendirilecektir.

Kaza sayılmayan hallerin de belirtilmesinde fayda olacaktır.

Sigorta kapsamına girmeyen bir halden dolayı ortaya çıkan donma, güneş çarpması, konjesyon durumlarının ortaya çıkması,

Hangi ruh hali ve dış etkenin baskısı olduğuna bakılmaksızın, ortaya çıkan intihar ve intihara teşebbüs durumları,

Sarhoşluk durumundan doğan kazalar, uyuşturucu madde, ilaç ve zararlı madde almadan dolayı ortaya çıkabilecek olan zararlar,

Sigortanın kapsama alanına giren bir kazanın zorunlu kılmadığı bir ameliyat ve cerrahi müdahaleden dolayı ortaya çıkabilecek olan vefat ve sakatlık halleri, kaza olarak nitelendirilemeyecektir.

Ziraat Bankası Bireysel Ferdi Kaza Sigortası Teminat Verilmeyen Meslekler
Bazı meslekler bünyelerinde, diğer mesleklere nazaran daha fazla risk barındırmaktadırlar. Bu mesleklerde yanıcı, parlayıcı cisim ve maddelerle teneffüs, yüksek yerlerde çalışma ya da elektrik çarpılma riski, düşme ya da boğulma riski gibi riskler bulunmaktadır.

Yeraltı ve yer üstü madenlerinde işçilik; parlayıcı, patlayıcı ya da yanıcı maddelerin üretilmesi, bu maddelerin kullanılması, depolanması ya da nakli; gemi yapımı; köprü, baraj ve enerji üretim santrallerinin inşası ve bu birimlerin bakım ve onarım işlerinin yürütülmesi; yüksek gerilim hatlarında çalışılması, bu işlemlerin gerçekleştirilmekte olduğu herhangi bir yerde çalışmakta olan kişiler, belirtilen durumların ortaya çıkmasından dolayı meydana gelebilecek daimi sakatlık ya da vefat durumunda, sigorta kapsamı dışında değerlendirilmektedirler. Bu sigorta hakkında daha fazla bilgi ve başvuru için buraya tıklayınız.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz