Ziraat Bankası DASK Yaptırma – Dask Nedir ve Nasıl Yaptırılır?

Ziraat Bankası Doğal Afet Sigortaları Kurumu Sigortası kısaca DASK hakkında bilgiler. Dask nedir ve neden dask yaptırmak gereklidir? Dask nasıl yaptırılır ve maliyeti ne kadardır? Tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

1999 Marmara Depremi’nden sonra ülkemizde yaptırılması zorunlu hale gelen Deprem sigortası, Doğal Afet Sigortaları Kurumu Sigortası olarak açılabilir. Deprem sonrası ortaya çıkabilecek olan yıkım ve zararların karşılanması için yaptırılan bir sigorta olduğu söylenebilir.

Dask Nedir?
Türkiye’nin fay haritası incelendiği zaman anlaşılabilecek olduğu gibi birçok ülke aktif fay hatları üzerinde yer almaktadır. Deprem ve deprem sonrasında ortaya çıkabilecek olan yangın, tsunami, infilak, yer ve toprak kayması gibi durumlar karşısında bireyleri poliçede yazan miktarlarca destekleyen ve oluşan hasarı poliçe kapsamında karşılayan bir sigorta türüdür. Deprem durumunda ve sonrasında, binanın tümünün ya da bir kısmının hasar görmesi ya da yıkılması durumunda sigorta ödemesi gerçekleştirilir.

DASK Neden Yaptırılır?
Türkiye’nin coğrafi konumu ve jeolojik özellikleri dikkate alındığında ve son 30 yıl içerisindeki afetlerin yol açtığı toplam yıkım göz önüne getirildiği zaman bu yıkımlar içerisindeki en büyük payın depremlere ait olduğu rahatlıkla görülebilecektir. Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması, ülkemizde yaşayan insanların ve devletin olası bir deprem ve deprem durumunda yaşanan yıkım karşısında tedbirli olmasını şart koşmaktadır.

Hasar Sigortası: Devletin olası bir deprem hadisesi durumunda karşı karşıya kalacak olduğu maliyetleri azaltmak ve gelecekte yaşanabilecek olan bu olaylar için hasar karşılama fonu oluşturmak, DASK sigortasının ana felsefesini oluşturmaktadır. Ziraat Bankası DASK Sigortası, banka müşterilerinin olası bir deprem durumunda karşı karşıya kalacak oldukları hasarı minimuma indirmek amacıyla sunulmaktadır.

Ziraat Bankası DASK Sigortası Neleri Teminat Altına Almaktadır?
Evlerin deprem sırasında ve sonrasında depreme bağlı olarak zarar  görmesi durumunda DASK Sigortası, oluşan bu zararların karşılanması için oluşturulmaktadır ve konut sahiplerine bu yüzden zorunlu tutulmaktadır. DASK Sigortası’ nın neleri teminat altına aldığına bakılacak olursa;

Sigortalanan yapının temelleri, ana duvarlar, merdivenler, koridorlar, çatılar, bağımsız bölümleri birbirinden ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, tavan ve tabanlar, asansörler, sahanlıklar, bacalar ve yapının sayılan bu kısımlarına benzer özellikleri bulunan tamamlayıcı diğer bölümleri, DASK Sigortası’nın teminatı altında yer almaktadır.

 • Özel mülkiyete ait olan ve tapuda kaydı bulunan arsalar üzerindeki binalar,
 • 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’ nda açıklanmış olan bağımsız kısımlar,
 • Yukarıda açıklanan binalar içerisinde bulunan büro, ticarethane ve benzeri işlevlerde kullanılan bağımsız bölümler,
 • Doğal afetler sebebiyle devletten alınan yardım ve krediyle yaptırılmış olan yapılar ve binalar,
 • Tapu üzerinde hala cinsi belirlenmemiş, tapu kütüğünde arsa ve benzeri tanımlarla görülmekte olan binalar ve yapılar,
 • Tapusu tahsisi hala gerçekleştirilmemiş olan TOKİ yapıları, DASK Sigortası ile koruma altına alınabilmektedir.

Ziraat Bankası DASK Sigortası Teminat Kapsamı Dışında Kalan Yapılar
Zorunlu Deprem Sigortası genel itibariyle, belediye sınırları içerisinde yer alan meskenlere yönelik uygulanmaktadır ve buralarda deprem ve depreme bağlı oluşan hasarları karşılamakta kullanılmaktadır.

Belediye sınırları içerisinde yer alan yapıların denetimlerinin kolay yapılabilmesi, köy yerleşimlerinde genel olarak elde edilmekte olan gelir düzeyinin düşük olması, sigorta sunumunun zor olması gibi nedenlerden dolayı buralarda yer alan yapılar ve meskenler  DASK Sigortası kapsamı dışında kalmaktadır.

DASK Sigortası, yukarıda açıklandığı gibi deprem ve depremden kaynaklanan maddi hasarları karşılamak için oluşturulan bir sigortadır. Aşağıda sıralanan durumlardan doğan zararlar, DASK Sigortası’ nın teminat kapsamı dışında yer almaktadır.

 • Meydana gelen kar kaybı,
 • İşin aksaması, durması,
 • Enkaz kaldırma çalışmalarının masrafları,
 • Kira mahrumiyetinden doğan zarar, alternatif dükkan ya da ev kirası gibi sonradan ortaya çıkan masraflar,
 • Bireylerde meydana gelen fiziksel zararlar ve vefat durumları,
 • Deprem ve deprem sonrasında ortaya çıkan infilak, yangın, tsunami ya da yer kayması gibi durumlar dışında kalan hasarlar,
 • Elektronik cihaz hasarları ve makine hasarları, taşınır malların ve eşya, benzeri mal ve ürünlerin görmüş oldukları zararlar, DASK Sigortası
 • kapsamı dışında kalmaktadır.

DASK Nerede Yapılır?
DASK’ı sigorta firmaları yapmaktadır. Çevrenizde bulunan bir sigorta firmasından yaptırabileceğiniz gibi konumuzda da olduğu üzere Ziraat Bankası üzerinden yaptırabilirsiniz. Detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz